Kancelaria

 

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Naszą pozycję na rynku budujemy poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy i umiejętne łączenie perspektywy biznesowej z rozległą wiedzą prawniczą.

MHS tworzą prawnicy oraz radcy prawni, którzy posiadają nie tylko doświadczenie praktyczne w doradztwie oraz obsłudze prawej, lecz także szerokie przygotowanie teoretyczne wynikające z ich działalności naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członkowie zespołu zdobywali swoje doświadczenie zarówno pracując w renomowanych kancelariach prawniczych oraz radcowskich, jak i w działach prawnych dużych przedsiębiorstw.

Głównymi obszarami praktyk Kancelarii są: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, prawo pracyprawo transportowe i przewozowe oraz odszkodowania. Kancelaria specjalizuje się również w poradach prawnym oraz w prowadzeniu spraw z zakresu umów, windykacji należności, prawa medycznego, prawa karnego, a także w zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego (m. in. spory związane z wywłaszczeniem). Wiele spraw prowadzonych przez Kancelarię dotyczy ponadto prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego (przede wszystkim sprawy rozwodowe oraz postępowania dotyczące alimentów).

Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie. Jednocześnie, prowadzi również działalność na terenie Krakowa, Tarnobrzega oraz Andrychowa. W ramach świadczonych usług podejmuje stałą współpracę z wieloma prawnikami i radcami prawnymi - specjalistami w różnych dziedzinach prawa. Formułowane w ten sposób porady prawne mają charakter wielowymiarowy, co podwyższa ich wartość.

Prawnicy tworzący Kancelarię reprezentują Klientów w postępowaniach toczących się przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami publicznymi. Pomagają na etapie negocjacji, zawierania umów, ewentualnych sporów przedsądowych i sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria świadczy także usługi prawnicze dla Klientów biorących udział w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Doradztwo prawne prowadzone przez Kancelarię MHS obejmuje ponadto pomoc Klientom biorącym udział w mediacji oraz poddającym swoje spory prawne pod rozstrzygnięcie sądów arbitrażowych.

Przywiązujemy szczególną wagę do tego, aby sposób rozwiązania danego problemu był optymalny dla naszych Klientów i umożliwił Im osiągnięcie zamierzonego celu biznesowego. Rozległa wiedza teoretyczna w połączeniu z doświadczeniem Zespołu MHS oraz współpracujących z Kancelarią MHS adwokatów i radców prawnych umożliwia prowadzenie obsługi prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym.

 

porady prawne KMHS


Zespół kancelarii

 


Tomasz Marek

Of counsel
adwokat-tomasz-marek

tomasz.marek@kmhs.pl

Ukończył prawo z wyróżnieniem na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą odpowiedzialności odszkodowawczej rzekomo uprawnionego z zakresu praw własności intelektualnej. Absolwent Szkoły Prawa Austriackiego. W 2013 r. zwyciężył w międzynarodowym konkursie „International Commercial Mediation Competition” organizowanym przez International Chamber of Commerce (ICC) w Paryżu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych specjalizujących się w sporach sądowych wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej. Prowadził także obsługę przedsiębiorstw z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Aktualnie, koncentruje się na zagadnieniach związanych z procesem inwestycyjnym.

OBSZARY PRAKTYK

Prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej)

 • licencje
 • ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych
 • eksploatacja utworów audiowizualnych

Prawo pracy

 • zmiany układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę


Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

 • zamówienia publiczne
 • negocjacje umów o roboty budowlane

Ochrona dóbr osobistych

 • dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych
 • ochrona wizerunku

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • angielski
 • niemiecki


Marcin Hotel

Of counsel
adwokat-marcin-hotel

marcin.hotel@kmhs.pl


Ukończył prawo z wyróżnieniem na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zasad postępowania z informacjami poufnymi przez spółki giełdowe. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego, Austriackiego i Ukraińskiego.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych specjalizujących się w sporach sądowych, prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. Współpracował również z centralą jednego z ukraińskich banków we Lwowie. Obecnie, skupia się także na sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

OBSZARY PRAKTYK

Prawo spółek i papierów wartościowych

 • stałe obowiązki informacyjne emitentów instrumentów finansowych
 • spory korporacyjne
 • zmiany kapitałowe
 • łączenia, podziały i przekształcenia spółek
 • emisje papierów wartościowych

Prawo rodzinne i spadkowe

 • rozwody
 • podział majątku i alimenty
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • powołanie do spadku
 • zachowek

 

Prawo podatkowe

 • optymalizacja podatkowa
 • interpretacje podatkowe
 • analiza transakcji pod kątem prawno-podatkowym

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu karnym
 • prawo karne gosporadcze
 • prawo karne skarbowe

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański


Maciej Stawowy

Radca prawny
adwokat-maciej-stawowy

maciej.stawowy@kmhs.pl


Ukończył prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym jednego z największych polskich ubezpieczycieli. Ponadto, pracował w kancelariach prawniczych zajmujących się stałą obsługą prawną przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych. Wykorzystując posiadane kwalifikacje, skupia się na zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów z sektora medycznego.

OBSZARY PRAKTYK

Prawo cywilne i gospodarcze

 • przygotowywanie i analiza umów cywilnoprawnych (w szczególności deweloperskich)
 • spory sądowe i pozasądowe
 • obrót nieruchomościami
 • windykacja należności
 • prawo upadłościowe

Prawo administracyjne

 • dostęp do informacji publicznej
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz SKO
 • występowanie o licencje i koncesje


Odszkodowania

 • odszkodowania komunikacyjne
 • odpowiedzialność za błędy medyczne
 • odszkodowanie ubezpieczeniowe
 • ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej

Prawo transportowe i przewozowe

 • czas pracy kierowców
 • przygotowywanie umów dla branży TSL
 • odszkodowania transportowe
 • odwołania od kar ITD

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • angielski


Kontakt

 

SIEDZIBA GŁÓWNA
KANCELARIA MHS
kancelaria@kmhs.pl

PL. KILIŃSKIEGO 2
(I PIĘTRO)
35-005 RZESZÓW

☎ tel. +48 570 420 373

 
KANCELARIA MHS
kancelaria@kmhs.pl

UL. PIOTRA TRĘBACZA 6/1
31-436 KRAKÓW

Formularz kontaktowy


Archiwum


Blog kancelarii

20 maja 2016

Rozwód a wina w rozkładzie pożyciaW praktyce prowadzenie postępowania w sprawie o rozwód nieodłącznie wiąże się z koniecznością ustalenia przez sąd tego, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Przepisy ...
18 maja 2016

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego i jego złożenia we właściwym rejestrzeSporządzenie sprawozdania finansowego Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego dotyka niewątpliwie wielu przedsiębiorców. Stosownie do treści właściwych przepisów, kierownik jednostk...
21 kwietnia 2016

Upadłość konsumenckaZakres zastosowania Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, określane mianem „upadłości konsumenckiej”, po nowelizacji Prawa upadłoś...
16 kwietnia 2016

Nowa regulacja dotycząca uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKIK)17 kwietnia 2016 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań i uprawnień Prezesa UOKIK, które w zamyśle mają się przyczynić...
08 kwietnia 2016

Wysokość odszkodowania za błąd medycznyW poprzednich wpisach na blogu wskazywaliśmy, co zwykło się rozumieć pod pojęciem błędu medycznego oraz w jaki sposób jest możliwe dochodzenie roszczeń z tym związanych. Jednym z najważnie...