Kancelaria

 

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Naszą pozycję na rynku budujemy poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy i umiejętne łączenie perspektywy biznesowej z rozległą wiedzą prawniczą.

MHS tworzą prawnicy oraz radcy prawni, którzy posiadają nie tylko doświadczenie praktyczne w doradztwie oraz obsłudze prawej, lecz także szerokie przygotowanie teoretyczne wynikające z ich działalności naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członkowie zespołu zdobywali swoje doświadczenie zarówno pracując w renomowanych kancelariach prawniczych oraz radcowskich, jak i w działach prawnych dużych przedsiębiorstw.

Głównymi obszarami praktyk Kancelarii są: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, prawo pracyprawo transportowe i przewozowe oraz odszkodowania. Kancelaria specjalizuje się również w poradach prawnym oraz w prowadzeniu spraw z zakresu umów, windykacji należności, prawa medycznego, prawa karnego, a także w zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego (m. in. spory związane z wywłaszczeniem). Wiele spraw prowadzonych przez Kancelarię dotyczy ponadto prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego (przede wszystkim sprawy rozwodowe oraz postępowania dotyczące alimentów).

Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie. Jednocześnie, prowadzi również działalność na terenie Krakowa, Tarnobrzega oraz Andrychowa. W ramach świadczonych usług podejmuje stałą współpracę z wieloma prawnikami i radcami prawnymi - specjalistami w różnych dziedzinach prawa. Formułowane w ten sposób porady prawne mają charakter wielowymiarowy, co podwyższa ich wartość.

Prawnicy tworzący Kancelarię reprezentują Klientów w postępowaniach toczących się przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami publicznymi. Pomagają na etapie negocjacji, zawierania umów, ewentualnych sporów przedsądowych i sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria świadczy także usługi prawnicze dla Klientów biorących udział w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Doradztwo prawne prowadzone przez Kancelarię MHS obejmuje ponadto pomoc Klientom biorącym udział w mediacji oraz poddającym swoje spory prawne pod rozstrzygnięcie sądów arbitrażowych.

Przywiązujemy szczególną wagę do tego, aby sposób rozwiązania danego problemu był optymalny dla naszych Klientów i umożliwił Im osiągnięcie zamierzonego celu biznesowego. Rozległa wiedza teoretyczna w połączeniu z doświadczeniem Zespołu MHS oraz współpracujących z Kancelarią MHS adwokatów i radców prawnych umożliwia prowadzenie obsługi prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym.

 

porady prawne KMHS


Zespół kancelarii

 


Tomasz Marek

Of counsel
adwokat-tomasz-marek

tomasz.marek@kmhs.pl

Ukończył prawo z wyróżnieniem na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą odpowiedzialności odszkodowawczej rzekomo uprawnionego z zakresu praw własności intelektualnej. Absolwent Szkoły Prawa Austriackiego. W 2013 r. zwyciężył w międzynarodowym konkursie „International Commercial Mediation Competition” organizowanym przez International Chamber of Commerce (ICC) w Paryżu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych specjalizujących się w sporach sądowych wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej. Prowadził także obsługę przedsiębiorstw z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Aktualnie, koncentruje się na zagadnieniach związanych z procesem inwestycyjnym.

OBSZARY PRAKTYK

Prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej)

 • licencje
 • ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych
 • eksploatacja utworów audiowizualnych

Prawo pracy

 • zmiany układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę


Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

 • zamówienia publiczne
 • negocjacje umów o roboty budowlane

Ochrona dóbr osobistych

 • dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych
 • ochrona wizerunku

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • angielski
 • niemiecki


Marcin Hotel

Of counsel
adwokat-marcin-hotel

marcin.hotel@kmhs.pl


Ukończył prawo z wyróżnieniem na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zasad postępowania z informacjami poufnymi przez spółki giełdowe. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego, Austriackiego i Ukraińskiego.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych specjalizujących się w sporach sądowych, prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. Współpracował również z centralą jednego z ukraińskich banków we Lwowie. Obecnie, skupia się także na sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

OBSZARY PRAKTYK

Prawo spółek i papierów wartościowych

 • stałe obowiązki informacyjne emitentów instrumentów finansowych
 • spory korporacyjne
 • zmiany kapitałowe
 • łączenia, podziały i przekształcenia spółek
 • emisje papierów wartościowych

Prawo rodzinne i spadkowe

 • rozwody
 • podział majątku i alimenty
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • powołanie do spadku
 • zachowek

 

Prawo podatkowe

 • optymalizacja podatkowa
 • interpretacje podatkowe
 • analiza transakcji pod kątem prawno-podatkowym

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu karnym
 • prawo karne gosporadcze
 • prawo karne skarbowe

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański


Maciej Stawowy

Radca prawny
adwokat-maciej-stawowy

maciej.stawowy@kmhs.pl


Ukończył prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym jednego z największych polskich ubezpieczycieli. Ponadto, pracował w kancelariach prawniczych zajmujących się stałą obsługą prawną przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych. Wykorzystując posiadane kwalifikacje, skupia się na zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów z sektora medycznego.

OBSZARY PRAKTYK

Prawo cywilne i gospodarcze

 • przygotowywanie i analiza umów cywilnoprawnych (w szczególności deweloperskich)
 • spory sądowe i pozasądowe
 • obrót nieruchomościami
 • windykacja należności
 • prawo upadłościowe

Prawo administracyjne

 • dostęp do informacji publicznej
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz SKO
 • występowanie o licencje i koncesje


Odszkodowania

 • odszkodowania komunikacyjne
 • odpowiedzialność za błędy medyczne
 • odszkodowanie ubezpieczeniowe
 • ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej

Prawo transportowe i przewozowe

 • czas pracy kierowców
 • przygotowywanie umów dla branży TSL
 • odszkodowania transportowe
 • odwołania od kar ITD

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • angielski


Kontakt

 

SIEDZIBA GŁÓWNA
KANCELARIA MHS
kancelaria@kmhs.pl

PL. KILIŃSKIEGO 2
(I PIĘTRO)
35-005 RZESZÓW

☎ tel. +48 570 420 373

 
KANCELARIA MHS
kancelaria@kmhs.pl

UL. PIOTRA TRĘBACZA 6/1
31-436 KRAKÓW

Formularz kontaktowy


Archiwum


Blog kancelarii

14 października 2016

Wypowiedzenie umowy o pracęPrzepisy prawa pracy przewidują szereg wymogów dla prawidłowego sformułowania wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno w szczególności wskazywać na wolę rozwiązani...
11 października 2016

Odpowiedzialność karna za śmierć  ofiary wypadku oraz zasady ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby najbliższejOdpowiedzialność karna za śmierć osoby najbliższej Kwestię odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku reguluje artykuł 177 § 1 kodeksu karnego. Zgodnie z jego brzmieniem kto, naruszając, choc...
05 października 2016

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystegoDruga połowa, a przede wszystkim koniec roku kalendarzowego, to czas, gdy właściciele – tj. Skarb Państwa właściwa jednostka samorządu terytorialnego, dokonuje wypowiedzenia dotychczasowej op...
30 września 2016

Zwrot kosztów leczenia za granicąW związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej powszechnie obowiązująca stała się zasada swobody przepływu osób i usług.  Na jej podstawie polscy obywatele mają prawo do zwrotu kosz...
20 września 2016

Roszczenia przysługujące ofiarom wypadków drogowymTematyka roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych jest bardzo rozbudowana. Wiele osób, które ucierpiały w związku z wypadkiem nie zdaje sobie sprawy z licznych ...