Kancelaria

 

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Naszą pozycję na rynku budujemy poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy i umiejętne łączenie perspektywy biznesowej z rozległą wiedzą prawniczą.

MHS tworzą prawnicy oraz radcy prawni, którzy posiadają nie tylko doświadczenie praktyczne w doradztwie oraz obsłudze prawej, lecz także szerokie przygotowanie teoretyczne wynikające z ich działalności naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członkowie zespołu zdobywali swoje doświadczenie zarówno pracując w renomowanych kancelariach prawniczych oraz radcowskich, jak i w działach prawnych dużych przedsiębiorstw.

Głównymi obszarami praktyk Kancelarii są: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, prawo pracyprawo transportowe i przewozowe oraz odszkodowania. Kancelaria specjalizuje się również w poradach prawnym oraz w prowadzeniu spraw z zakresu umów, windykacji należności, prawa medycznego, prawa karnego, a także w zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego (m. in. spory związane z wywłaszczeniem). Wiele spraw prowadzonych przez Kancelarię dotyczy ponadto prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego (przede wszystkim sprawy rozwodowe oraz postępowania dotyczące alimentów).

Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie. Jednocześnie, prowadzi również działalność na terenie Krakowa, Tarnobrzega oraz Andrychowa. W ramach świadczonych usług podejmuje stałą współpracę z wieloma prawnikami i radcami prawnymi - specjalistami w różnych dziedzinach prawa. Formułowane w ten sposób porady prawne mają charakter wielowymiarowy, co podwyższa ich wartość.

Prawnicy tworzący Kancelarię reprezentują Klientów w postępowaniach toczących się przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami publicznymi. Pomagają na etapie negocjacji, zawierania umów, ewentualnych sporów przedsądowych i sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria świadczy także usługi prawnicze dla Klientów biorących udział w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Doradztwo prawne prowadzone przez Kancelarię MHS obejmuje ponadto pomoc Klientom biorącym udział w mediacji oraz poddającym swoje spory prawne pod rozstrzygnięcie sądów arbitrażowych.

Przywiązujemy szczególną wagę do tego, aby sposób rozwiązania danego problemu był optymalny dla naszych Klientów i umożliwił Im osiągnięcie zamierzonego celu biznesowego. Rozległa wiedza teoretyczna w połączeniu z doświadczeniem Zespołu MHS oraz współpracujących z Kancelarią MHS adwokatów i radców prawnych umożliwia prowadzenie obsługi prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym.

 

porady prawne KMHS


Zespół kancelarii

 


Tomasz Marek

Of counsel
adwokat-tomasz-marek

tomasz.marek@kmhs.pl

Ukończył prawo z wyróżnieniem na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą odpowiedzialności odszkodowawczej rzekomo uprawnionego z zakresu praw własności intelektualnej. Absolwent Szkoły Prawa Austriackiego. W 2013 r. zwyciężył w międzynarodowym konkursie „International Commercial Mediation Competition” organizowanym przez International Chamber of Commerce (ICC) w Paryżu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych specjalizujących się w sporach sądowych wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej. Prowadził także obsługę przedsiębiorstw z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Aktualnie, koncentruje się na zagadnieniach związanych z procesem inwestycyjnym.

OBSZARY PRAKTYK

Prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej)

 • licencje
 • ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych
 • eksploatacja utworów audiowizualnych

Prawo pracy

 • zmiany układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę


Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

 • zamówienia publiczne
 • negocjacje umów o roboty budowlane

Ochrona dóbr osobistych

 • dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych
 • ochrona wizerunku

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • angielski
 • niemiecki


Marcin Hotel

Of counsel
adwokat-marcin-hotel

marcin.hotel@kmhs.pl


Ukończył prawo z wyróżnieniem na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zasad postępowania z informacjami poufnymi przez spółki giełdowe. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego, Austriackiego i Ukraińskiego.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych specjalizujących się w sporach sądowych, prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. Współpracował również z centralą jednego z ukraińskich banków we Lwowie. Obecnie, skupia się także na sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

OBSZARY PRAKTYK

Prawo spółek i papierów wartościowych

 • stałe obowiązki informacyjne emitentów instrumentów finansowych
 • spory korporacyjne
 • zmiany kapitałowe
 • łączenia, podziały i przekształcenia spółek
 • emisje papierów wartościowych

Prawo rodzinne i spadkowe

 • rozwody
 • podział majątku i alimenty
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • powołanie do spadku
 • zachowek

 

Prawo podatkowe

 • optymalizacja podatkowa
 • interpretacje podatkowe
 • analiza transakcji pod kątem prawno-podatkowym

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu karnym
 • prawo karne gosporadcze
 • prawo karne skarbowe

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański


Maciej Stawowy

Radca prawny
adwokat-maciej-stawowy

maciej.stawowy@kmhs.pl


Ukończył prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym jednego z największych polskich ubezpieczycieli. Ponadto, pracował w kancelariach prawniczych zajmujących się stałą obsługą prawną przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych. Wykorzystując posiadane kwalifikacje, skupia się na zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów z sektora medycznego.

OBSZARY PRAKTYK

Prawo cywilne i gospodarcze

 • przygotowywanie i analiza umów cywilnoprawnych (w szczególności deweloperskich)
 • spory sądowe i pozasądowe
 • obrót nieruchomościami
 • windykacja należności
 • prawo upadłościowe

Prawo administracyjne

 • dostęp do informacji publicznej
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz SKO
 • występowanie o licencje i koncesje


Odszkodowania

 • odszkodowania komunikacyjne
 • odpowiedzialność za błędy medyczne
 • odszkodowanie ubezpieczeniowe
 • ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej

Prawo transportowe i przewozowe

 • czas pracy kierowców
 • przygotowywanie umów dla branży TSL
 • odszkodowania transportowe
 • odwołania od kar ITD

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • angielski


Kontakt

 

SIEDZIBA GŁÓWNA
KANCELARIA MHS
kancelaria@kmhs.pl

PL. KILIŃSKIEGO 2
(I PIĘTRO)
35-005 RZESZÓW

☎ tel. +48 570 420 373

 
KANCELARIA MHS
kancelaria@kmhs.pl

UL. PIOTRA TRĘBACZA 6/1
31-436 KRAKÓW

Formularz kontaktowy


Archiwum


Blog kancelarii

23 sierpnia 2016

Wszystko co warto wiedzieć na temat rozwodu - koszty, podział majątku, alimentyZ roku na rok rośnie w Polsce tendencja do rozwiązywania małżeństw poprzez rozwód. Ile rozwodów w Polsce ma miejsce co rok ? Badania statystyczne mówią o ok 60-70 tysiącach co jest liczbą ...
04 sierpnia 2016

Rozwód a separacjaRozkład pożycia małżeńskiego – rozwód czy separacja W praktyce bardzo często pojawiają się pytania zarówno o podobieństwa, jak i o różnice pomiędzy separacją a rozwodem. Obecnie, cor...
28 lipca 2016

Nieważność „polisolokat”Czy jest możliwe uznanie, że umowa ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami, tzw. polisolokata jest nieważna? Ostatnio wskazywaliśmy, czym są tzw. „polisolokaty”, skąd się wzięła ta ...
21 lipca 2016

Nowa regulacja dotycząca opóźnienia podania informacji poufnej do wiadomości publiczneRozporządzenie MAR obejmuje obowiązkami informacyjnymi dotyczącymi informacji poufnych również rynek NewConnect W dniu 3 lipca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie MAR, które wprowadziło...
12 lipca 2016

Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami tzw. polisolokatyCzym są tzw. polisolokaty Każdy z nas dąży do zwiększenia swojego kapitału, w tym przede wszystkim przez odpowiednie inwestycje. Kilka lat temu na rynku pojawił się produkt powszechnie nazywa...