Odpowiedzialność za błędy medyczne i dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych

Coraz częściej w Polsce podmioty, które doznały szkody na skutek błędów w sztuce medycznej dochodzą swoich roszczeń przed sądami powszechnymi. Błędy medyczne, w związku ze wzrostem świadomości społeczeństwa, stanowią coraz częstszy przedmiot sporów sądowych.

Sąd Najwyższy przyjmuje, iż błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Kancelaria prawna MHS prowadzi sprawy sądowe związane z reprezentacją zarówno podmiotów dotkniętych skutkami błędu medycznego, jak i podmiotów ponoszących odpowiedzialność z tego tytułu. Udzielamy kompleksowych porad prawnych związanych z odpowiedzialnością za błędy medyczne.

Sprawy związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów w sztuce medycznej są bardzo skomplikowane. Do uznania, iż istnieją podstawy do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia konieczne jest wykazanie wielu okoliczności, tj. przede wszystkim, iż doszło do czynności lekarza niezgodnej z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym, osoba odpowiedzialna dopuściła się winy, doszło do powstania szkody oraz pomiędzy samym błędem, a skutkami w postaci śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, istnieje związek przyczynowy. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS, wykorzystując doświadczenie zdobyte w toku prowadzonych spraw sądowych, skutecznie doradzają swoim Klientom w zakresie zasadności dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za błędu w sztuce lekarskiej.

Mnogość zdarzeń mogących spowodować zasadność dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych wymaga niejednokrotnie konieczności skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Podstawy dochodzenia roszczeń z tytułu błędów w sztuce medycznej znaleźć można zarówno na etapie organizacyjnym, jak i diagnostycznym, czy też wykonawczym, podmiotów odpowiedzialnych. Istotne jest przeanalizowanie podstaw, zarówno faktycznych, jak i prawnych, celem sformułowania prawidłowych wniosków oraz roszczeń, czy też skutecznej linii obrony. Kancelaria Prawna MHS świadczy kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji swoich klientów w sprawach związanych z błędami medycznymi. Doradzając klientom, Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS analizują szczegółowo zasadność stanowiska reprezentowanej strony i pomagają w skutecznym dochodzeniu roszczeńobronie.