Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, regulującym (co do zasady) prawa i obowiązki bliskich zmarłego (spadkobierców). Kancelaria Prawna MHS udziela porad prawnych, jak w skuteczny sposób dysponować majątkiem na wypadek śmierci, jak również reprezentuje spadkobierców w dochodzeniu przez nich swoich praw przed sądem (między innymi w sprawach o zachowek). Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS, przygotowują projekty zarówno porozumień pomiędzy spadkobiercami, jak i pisma procesowe w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, czy też w dochodzeniu roszczeń z tytułu zachowku.

Podstawy dziedziczenia

Do dziedziczenia można być powołanym z ustawy lub na podstawie testamentu. W przypadku dziedziczenia z ustawy kodeks cywilny wymienia kategorie osób, którym przysługuje prawo do spadku oraz kolejność, w jakiej wskazane osoby mogą dochodzić swoich praw. Każdy może jednak zadecydować samodzielnie o tym, komu powinien przypaść spadek po nim. Dzieje się tak poprzez sporządzenie testamentu. Testamentem jest dokument, w którym testator określa sposób dziedziczenia spadku. Możliwe jest zapisanie całego spadku jednej osobie, jednakże nie jest to jedyny sposób rozdysponowania swoich aktywów. Do spadku można bowiem powołać kilka osób. Ponadto dopuszczalne jest ustanowienie zapisów, czyli takich postanowień testamentu, na podstawie których określone osoby uzyskają pojedyncze przedmioty majątkowe. Adwokaci i radcowie prawni, współpracujący z Kancelarią MHS świadczą usługi doradztwa prawnego z zakresu rozdysponowania swoim majątkiem po śmierci i udzielają porad prawnych, w jaki sposób przekazać ten majątek wybranym przez siebie osobom.

Zachowek

Ustawodawca wychodzi z założenia, że wola testatora nie może naruszać praw najbliższej rodziny do otrzymania schedy spadkowej, co ma związek z obowiązkiem alimentacyjnym istniejącym za życia spadkodawcy. Dlatego też, osoby, które nie zostały powołane do spadku, jak również osoby, które nie otrzymały odpowiedniej części majątku zmarłego w drodze zapisu testamentowego, mogą domagać się od spadkobierców odpowiedniej części tego, co by się im należało na podstawie ustawy. Doradztwo prawne Prawników Kancelarii Prawnej MHS obejmuje kompleksową obsługę całego postępowania spadkowego a także udzielanie pojedynczych porad prawnych co do przysługujących naszym Klientom praw.

Wydziedziczenie

Bywają sytuacje, w których jeszcze za życia spadkodawcy jego potencjalni spadkobiercy zachowują się w sposób niegodny. Spadkodawca może wówczas postanowić w testamencie o ich wydziedziczeniu. Oznacza to, że istnieje możliwość pozbawienia potencjalnych spadkobierców prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku w stosunku do osób, które zostały przez testatora powołane do spadku. Kancelaria Prawna MHS, dokłada wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób świadczyć porady prawne osobom, które noszą się z zamiarem wydziedziczenia swoich potencjalnych spadkobierców.

Podział spadku

Samo stwierdzenie nabycia spadku przez Sąd nie jest końcem prawnej drogi spadkobierców, jeżeli jest ich co najmniej dwóch. Konieczne jest jeszcze zazwyczaj przeprowadzenie postępowania w przedmiocie podziału spadku. Również i ten moment może być bardzo konfliktogenny dla spadkobierców, z uwagi na występujące często w praktyce różnice zdań co do wartości poszczególnych przedmiotów majątkowych. Samo postępowanie jest bardzo podobne w swojej istocie do postępowania w sprawie zniesienia współwłasności rzeczy. Kancelaria Prawna MHS, zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie podziału majątku spadkowego.