Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań jest dziedziną prawa cywilnego która zajmuje się powstaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku cywilnoprawnego. Ponadto reguluje ona prawa i obowiązki stron takiego stosunku cywilnoprawnego, który powstaje najczęściej w wyniku zawarcia umowy, choć mogą być to również inne zdarzenia prawne, takie jak: popełnienie deliktu, bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, wydanie orzeczenia sądowego kształtującego czy też wydanie decyzji administracyjnej. Kancelaria Prawna MHS, w ramach usług doradztwa prawnego, kompleksowo udziela porad prawnych oraz zapewnia stałą obsługę swoich Klientów na każdym etapie istnienia stosunku zobowiązaniowego, od jego powstania, w trakcie jego wykonywania i renegocjacji jego treści, aż do etapu ewentualnego postępowania mediacyjnego, arbitrażowego czy dochodzenia przez Klientów swoich praw przed sądem powszechnym.

Umowy

Należy podkreślić, że Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS posiadają bogate doświadczenie przy doradztwie prawnym związanym ze sporządzaniem umów, zarówno pomiędzy osobami fizycznymi jak i w obrocie handlowym (profesjonalnym). Prawidłowo sporządzona umowa może pomóc uniknąć wielu problemów. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący z Kancelarią dokładają wszelkich starań, aby w najlepszy sposób zabezpieczyć interesy swoich Klientów przy świadczeniu obsługi prawnej oraz udzielaniu porad prawnych. To, co wyróżnia Kancelarię MHS, to nie tylko doskonała znajomość przepisów, poglądów doktryny oraz orzeczeń sądowych, lecz przede wszystkim biznesowe i perspektywiczne podejście do konkretnego tematu, które pozwalają na precyzyjny zapis postanowień umownych. Warto przy tym zaznaczyć, że z uwagi na pracę naukową Prawników Kancelarii Prawnej MHS na Uniwersytecie Jagiellońskim, dysponują oni również rozległym przygotowaniem teoretycznym oraz (co szczególnie istotne) analizują oni na bieżąco wszelkie zmiany, które zachodzą w przepisach.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Niezależnie od samego momentu powstania zobowiązania, w wielu przypadkach równie istotny (a być może nawet istotniejszy) jest moment ich wykonania (realizacji), który często może okazać się początkiem sporu pomiędzy Stronami. Kancelaria Prawna MHS doradza i reprezentuje swoich Klientów na każdym etapie sporu prawnego, który można rozwiązać również w inny sposób, niż na drodze postępowania sądowego. Prawników Kancelarii Prawnej MHS wyróżnia ich podejście do sporu - mają bowiem świadomość, że często odpowiednie przeprowadzone negocjacje, czy mediacja, mogą przynieść rozwiązanie konfliktu i zaspokojenie roszczeń Klienta, a co więcej, mogą przyczynić się nie tylko do zaoszczędzenia czasu oraz pieniędzy Klientów, lecz także umożliwić Stronom dalszą współpracę gospodarczą. Odpowiednia znajomość technik mediacyjnych (uznanych na najwyższym, międzynarodowym poziomie) zapewnia wysokie szanse na odniesienie sukcesu już na etapie przedsądowym. Warto także zaznaczyć, że Zespół Kancelarii Prawnej MHS zapewnia obsługę prawną i reprezentuje Klientów również w postępowaniach toczących się przed sądem polubownym (sądem arbitrażowym).

Postępowanie sądowe

W sytuacji, gdy załatwienie sprawy w sposób ugodowy nie jest możliwe, konieczne staje się dochodzenie praw na drodze sądowej. Prawnicy Kancelarii MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący, pomagają w skutecznej ochronie praw i dochodzeniu roszczeń Klientów przed sądem – zarówno w sprawach cywilnych, karnych, jak i administracyjnych.

Postępowanie egzekucyjne

Pozytywny wynik procesu nie zawsze gwarantuje zaspokojenie roszczeń. W pracy prawnika, bardzo ważne jest, aby pamiętać, że Klientowi nie chodzi wyłącznie o pozytywny wyniki procesu, ale przede wszystkim o skuteczną egzekucję. Mając to na względzie, prawnicy Kancelarii przykładają szczególną wagę do współpracy z tymi komornikami, którzy w sposób szybki i skuteczny są w stanie odzyskać pieniądze lub majątek naszych Klientów. Kancelaria Prawna MHS dokłada wszelkich starań celem zapewnienia skutecznego wykonania również takich orzeczeń, których wykonanie wymaga osobistego udziału dłużnika (np. dopuszczenie do współposiadania rzeczy).