Windykacja należności

Każdy, kto wchodzi w relację z innymi podmiotami prawa cywilnego prędzej czy później niestety będzie się musiał spotkać z problemem braku zapłaty od swojego kontrahenta. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS prowadzą obsługę prawną swoich Klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak i dalej - w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, a prawnicy Kancelarii MHS pomagają przy dochodzeniu wszelkich (nawet tych relatywnie niewielkich) wierzytelności.

Skuteczna odzyskiwanie długów

W sytuacji, gdy negocjacje na etapie przedsądowym nie doprowadzą do zaspokojenia wierzyciela, Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS podejmują wszelkie niezbędne środki, które prowadzą do wszczęcia postępowania sądowego. Adwokaci oraz radcowie prawni, współpracujący z Kancelarią Prawną MHS przykładają szczególną wagę nie tylko do sporządzania pism procesowych, ale także do przygotowania wystąpień na rozprawę, na której Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS przedstawiają stanowisko Klienta.

Ostatnim etapem jest postępowanie egzekucyjne, zwane potocznie egzekucją należności. Kancelaria Prawna MHS współpracuje z komornikami z całego kraju, którzy zapewniają szybką i skuteczną windykację długów.

Niewypłacalność dłużników

W sytuacji, gdy dłużnik pozbył się majątku z pokrzywdzeniem wierzyciela, prawnicy MHS stosują rozwiązania, które pozwalają na ubezskutecznienie czynności dłużników i zapewnienie Klientom MHS pełnego odzyskania długów.

Odzyskiwanie długów od wspólników spółki

W przypadku, gdy dochodzenie roszczeń w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej okazało się bezskuteczne, istnieje możliwość zwrócenia się z egzekucją do majątku jej wspólników. Oznacza to, że wspólnicy wyżej wymienionych spółek zobowiązani są do pokrycia długów spółek, w których uczestniczyli. Kancelaria Prawna MHS posiada doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego polegającego na prowadzeniu postępowań przeciwko spółkom i ich wspólnikom.

Dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.)

Zdarzają się przypadki, gdy dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana również spółką z o.o. Jest ona osobą prawną, a jej wspólnicy nie odpowiadają za jej długi. Co jednak w sytuacji, gdy członkowie zarządu doprowadzają do jej zadłużenia i wyprowadzają majątek ze spółki? Istnieje możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności za długi spółki. Jeżeli bowiem osoby piastujące funkcję członków zarządu nie złożą w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, zaktualizują się przesłanki ich odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki. Warto zawsze dokładnie sprawdzić tę alternatywę zaspokojenia. Często jest to jedyna szansa w walce z nieuczciwymi dłużnikami. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS, oferują kompleksową obsługę prawną (porady prawne oraz reprezentacja przed sądem) w dochodzeniu roszczeń od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.).