Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze jest dziedziną prawa, która niejako w sposób naturalny związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Możemy ją podzielić na prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne. To pierwsze dotyczy, ogólnie mówiąc, czynności prawnych, które są podejmowane w obrocie gospodarczym. Począwszy od wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza lub też jeden z typów spółek), poprzez zawieranie umów w obrocie handlowym, ich zabezpieczenia oraz przeprowadzanie inwestycji, a skończywszy na aspektach związanych z likwidacją przedsiębiorstwa lub jego upadłością. Z kolei to drugie dotyczy uregulowań administracyjnoprawnych i warunków jakie muszą być spełnione aby móc prowadzić określoną działalność gospodarczą. Chodzić tu będzie w szczególności o uzyskanie licencji lub koncesji, a także zgodność (tzw. compliance) z przepisami prawa publicznego. W praktyce uzyskanie odpowiedniego doradztwa prawnego w tym zakresie jest niezwykle istotne z tego powodu, że prawidłowość wypełniania prawnych obowiązków jest weryfikowana przez organy administracji publicznej, które dysponują szeregiem instrumentów (głównie karami finansowymi), które stosują, celem wymuszenia realizacji określonego obowiązku. Kancelaria Prawna MHS udziela porad prawnych dbając o interesy swoich Klientów oraz zapewniając im możliwość spokojnego prowadzenia działalności gospodarczej, bez narażania się na konieczność poniesienia negatywnych konsekwencji ze strony organów państwowych.

Doradztwo prawne związane z obrotem gospodarczym jest dziedziną prawa o tyle specyficzną, że musi uwzględniać biznesowe uwarunkowania stosunków prawnych, w jakich znajdują się jego podmioty. Klienci Kancelarii Prawnej MHS bardzo często są zainteresowani nie tylko otrzymaniem porady prawnej, która będzie odwzorowywała ich teoretyczne prawa i obowiązki. Bardzo ważne jest również to, aby prawnik, radca prawny czy adwokat przy świadczeniu doradztwa prawnego (czy to w ramach stałej obsługi prawnej czy też jednorazowej porady prawnej) rozumiał, że dane rozwiązanie musi być możliwe do zrealizowania w praktyce i przełożyć się na zysk dla Klienta.

Prawnicy Kancelarii MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący udzielają wyczerpujących porad prawnych związanych zarówno z prawem gospodarczym prywatnym, jak i publicznym. Zespół Kancelarii Prawnej MHS pomaga we wszystkich stadiach prowadzonej działalności gospodarczej – od wyboru formy, poprzez jej założenie, uzyskanie stosownej koncesji lub licencji, sporządzanie umów, aż po udział w postępowaniach sądowych, gdzie broni praw swoich Klientów. Prawnicy MHS posiadają szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze zarówno spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Zespół MHS zna specyfikę obrotu i stara się reagować na potrzeby Klientów uwzględniając biznesowe podejście do sprawy oraz realia rynkowe.