Procesy inwestycyjne

Kancelaria Prawna MHS świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu przeprowadzania procesów inwestycyjnych. Nasi Prawnicy udzielają porad prawnych na każdym etapie, począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości (podczas której przygotowywany jest raport wskazujący na potencjalnie istniejące ryzyka prawne), przez obsługę prawną transakcji nabycia nieruchomości (względnie procedury wywłaszczenia na cele inwestycji realizowanych na cele publiczne), doradztwo prawne przy sposobie finansowania inwestycji, a skończywszy na pomocy prawnej związanej z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem budowlanym (w tym uzyskaniem decyzji środowiskowej).

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący świadczą usługi doradztwa prawnego przy wyborze realizatora inwestycji i pomagają przy negocjacjach oraz sporządzeniu umów, które w sposób możliwie pełny zabezpieczałyby interesy naszych Klientów. Po pomyślnie zakończonym procesie inwestycyjnym Kancelaria świadczy również usługi doradztwa prawnego w zakresie bieżącego użytkowania nieruchomości (zarówno w formie stałej obsługi prawnej jak też pojedynczych porad prawnych).

Warto zauważyć, że różnorakie inwestycje są często realizowane w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Kancelaria Prawna MHS oferuje porady prawne zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom czy Podwykonawcom. Szczegółowy zakres usług dotyczących doradztwa prawnego, świadczonego przez Prawników Kancelarii Prawnej MHS w aspekcie prawa zamówień publicznych, zaprezentowany został poniżej.

Prawo ochrony środowiska

W procesie inwestycyjnym dużą wagę należy przywiązywać do regulacji z zakresu prawa ochrony środowiska. Dla przedsięwzięć, które mogą zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa). Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS skutecznie pomagają Klientom w uzyskaniu tej decyzji, doradzając m.in. przy prawnych aspektach oceny oddziaływania na środowisko.

Umowy w procesie inwestycyjnym

Jednym z najważniejszych elementów procesu inwestycyjnego jest zawarcie umów z przedsiębiorcami, którzy daną inwestycję będą realizować. Prawidłowe sporządzenie umowy ma szczególne znaczenie z perspektywy odpowiedzialności wykonawców na prawidłowe i terminowe wykonanie zobowiązań, odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców oraz zabezpieczenia wykonania umowy lub też uzyskania odszkodowania. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący z MHS posiadają szerokie doświadczenie w sporządzaniu umów w procesie inwestycyjnym, które skutecznie zabezpieczają interesy naszych Klientów i zapewniają prawidłowe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Porady prawne obejmują zarówno samo przygotowanie, jak i analizę już sporządzonych umów pod kątem zabezpieczenia interesów Klientów.

Obsługa branży deweloperskiej

Kancelaria Prawna MHS specjalizuje się w obsłudze podmiotów z branży deweloperskiej. Nasze doświadczenie pozwala nam zrozumieć specyfikę branży i dopasować nasze usługi do potrzeb Klientów. Prawnicy MHS doradzają deweloperom przy przeprowadzaniu procesu inwestycyjnego, zajmują się prawnymi aspektami sprzedaży mieszkań oraz przygotowują umowy dotyczące sprzedaży lokali, które w najpełniejszy sposób zabezpieczają interesy Klientów. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący reprezentują także skutecznie interesy deweloperów na etapie roszczeń nabywców lokali z jakiegokolwiek tytuły, w szczególności z rękojmi. Oprócz spraw związanych głównie ze sprzedażą mieszkań Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS pomagają również przy codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że większość deweloperów działa w formie spółek kapitałowych, Zespół MHS zapewnia kompleksową obsługę korporacyjną i przygotowanie dokumentów z zakresu bieżącego funkcjonowania spółki, w ramach której prowadzone jest przedsiębiorstwo.