Składniki wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie, od czasu zapisu w umowie do momentu znalezienia się na naszym koncie, musi przejść daleką drogę. I nie chodzi o to, iż musimy się napracować. Poddawane jest wielu operacjom naliczenia, potrącenia, żeby w końcowej wielkości wpłynąć do naszych, zazwyczaj wirtualnych, portfeli. Jakie zatem są składniki wynagrodzenia za pracę?

Co kwalifikujemy do wynagrodzenia za pracę?

Określenie wynagrodzenia za pracę obejmuje nie jedynie podstawowe wynagrodzenie za pracę, lecz również inne elementy. Złożone jest ze zmiennej liczby elementów o odmiennym rodzaju. Składniki wynagrodzenia konkretnego pracownika powinny być jednoznacznie określone oraz wymienione w umowie o pracę czy powinny znajdować nawiązanie do obowiązującego u konkretnego pracodawcy regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego lub innego przepisu prawnego rozstrzygającego sprawy płacowe.

Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

Wynagrodzenie zasadnicze na umowie o pracę zawiera w sobie określone elementy, o jakich winien wiedzieć nie jedynie każdy pracodawca, lecz przede wszystkim pracownik.

Składniki wynagrodzenia za pracę możemy rozłożyć na dwie grupy. Pierwsza to wynagrodzenie zasadnicze, natomiast inna to dodatki do wynagrodzenia. Poniektóre z nich są stałe, natomiast drugie zmienne. Stałym elementem jest wynagrodzenie tzw. obligatoryjne, więc jest to po prostu zapłata za wykonanie pewnej pracy, natomiast zmiennym elementem są dodatki, jakie przyznaje się pracownikowi ze względu na przepisy obowiązujące w konkretnym zakładzie pracy.

Obowiązkowe składniki wynagrodzenia to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze (tzw. płaca zasadnicza), wynagrodzenie za pracę w porach nocnych, wynagrodzenie za nadgodziny, dodatkowe dyżury, płatny urlop lub pracę w święta.

Nieobowiązkowe, dodatkowe składniki wynagrodzenia to przede wszystkim rozmaitego typu dodatki, których rodzaj jest uzależniony od reguł panujących w konkretnym zakładzie pracy. Przeważnie występującymi dodatkami są: dodatek funkcyjny, stażowy, za dodatkowe umiejętności, za znajomość języków obcych itp.

Dodatki do wynagrodzenia nie muszą być wypłacane w każdym miesiącu – długotrwale. Mogą także być udzielane jedynie czasowo, na przykład w przeciągu paru miesięcy, z powodu okresowego wykonywania dodatkowych obowiązków.

Jako dodatkowe składniki wynagrodzenia uznajemy także dodatki typu premie oraz nagrody, jakie z reguły nie mają charakteru stałego. Takie dodatki uzupełniają elementy wynagrodzenia zasadniczego. Mogą zostać przyznane w ramach spełnienia przez pracownika danych warunków zawartych w regulaminie firmy czy mogą być przyznawane całkowicie uznaniowo, więc wedle własnej decyzji kierownika czy właściciela spółki.

Zawierając umowę o pracę oraz ustalając warunki zatrudnienia, należałoby zorientować się, które elementy będą wchodzić w skład naszej pensji. Co będzie wynagrodzeniem stałym, natomiast co dodatkowym.

Składowe pensji: premia
Kolejnym elementem wynagrodzenia może być także premia. Nie jest ona wprost uregulowana w Kodeksie pracy, niemniej jednakże może wynikać z różnych przepisów, szczególnie zaś aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym w spółce. Z punktu widzenia pracodawcy, premia jest elementem fakultatywnym, co znaczy, iż uregulowana została właśnie w przepisach prawa obowiązującego u konkretnego pracodawcy, dla przykładu, w regulaminie pracy. Przeważnie jest ona także ekwiwalentem, jaki pokazuje ilościowe czy także jakościowe rezultaty pracy, może być także zależna od uzyskania określonego pułapu pieniężnego przez samego pracodawcę. Niezależnie jednakże od tego, jak rozpatrywać premię, należałoby zaobserwować, iż pracodawca nie jest przymuszony do jej przyznania. W związku z powyższym jej wielkość może być zmienna. Z innej strony należałoby zaobserwować, iż regulamin winien precyzyjnie określać, w których sytuacjach premia może zostać pracownikowi przyznana. Inaczej mówiąc, akt prawny, obowiązujący u konkretnego pracodawcy, jaki zdecydował się na premiowanie pracowników, winien określać kryteria, po spełnieniu których zatrudniony nabywa prawo do tego składnika wynagrodzenia.

Elementy wynagrodzenia – prowizja
Poza premią pracodawcy niezwykle wielokrotnie stosują prowizję. Ta przeważnie zostaje umieszczona w samej umowie, jaką strony zawierają. Wtedy może być ona zarówno głównym elementem wynagrodzenia, jak także dodatkiem do zasadniczej pensji. Przeważnie wykorzystywana jest w branży handlowej, chociaż wielokrotnie można ją także napotkać w gastronomii lub różnych gałęziach, jakie opierają się na sprzedaży usług czy dóbr materialnych.

Prowizja, jaka zapisana jest w umowie ma zwykle charakter stały, zmienia się natomiast jej wielkość, jaka obliczana jest jako procent od otrzymanych, pieniężnych efektów pracy konkretnego zatrudnionego.

Dodatek za dyżur

Dodatek za dyżur pełniony poza godzinami pracy to wynagrodzenie za czas pracy określony przez przełożonego poza standardowymi godzinami pracy, w którym pracownik pozostaje w gotowości do wykonywania pracy. Dyżur można pełnić w domu (tzw. dyżur pod telefonem), w miejscu pracy lub w innym określonym miejscu. Za dyżur w domu nie należy się wynagrodzenie, chyba iż podczas tego dyżuru pracownik zostanie wezwany do pracy lub wykonuje pracę na zlecenie pracodawcy, w takim wypadku okres dyżuru zostanie wliczony do czasu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here