czas w pracy

Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem, to zasady dotyczące limitu pracy powinny być Ci bardzo dobrze znane. Jednak okazuje się, że nie każdy ich przestrzega. Czy wiesz jakie są górne dzienne i tygodniowe granice czasu pracy? Oczywiście przedstawiane poniżej limity dotyczą klasycznego czasu pracy wynoszącego 8 godzin. Limit tygodniowy powinien wynieść 40 godzin na 5 dni w pracy. Poznaj wyjątki i zasady szczegółowe limitu czasu pracy.

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/limit-czasu-pracy-2020-wszystko-co-powinienes-wiedziec/ 

Limit czasu pracy 2020

Pracownik może pracować oczywiście dłużej, niż wcześniej wspomniane 8 godzin. Wszystko zależy od pracy oraz tego, w jaki sposób jest ona organizowana. Dobowy wymiar pracy nie powinien przekroczyć więcej, niż 12 godzin w  okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca. Jeśli pracujemy dłużejesz jednego dnia, to zgodnie przepisami mamy prawo do krótszej pracy w innych dzień lub wolny dzień.

Praca w ciągłym ruchu

Praca w ciągłym ruchu występuje najczęściej w firmach produkcyjnych. Pracownicy mogą mieć przedłużony czas pracy do średnio 43 godzin na tydzień. 

Jednego dnia wymiar czasu pracy może być przedłużony do nawet 12 godzin. Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługują dodatki pieniężne.

System skróconego tygodnia i system pracy weekendowej

Pracodawca ma możliwość skrócenia tygodnia pracy na pisemny wniosek pracownika, przy pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu oraz przy równoczesnym wydłużeniu dziennego wymiaru pracy do  maksymalnie 12 godzin.

Praca taka może być świadczona jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta przy spełnieniu poniższych warunków:

  • pisemny wniosek pracownika,
  • dobowy wymiar pracy przedłużony maksymalnie do 12 godzin,
  • okres rozliczeniowy nieprzekraczający 1 miesiąca.

System przerywanego i zadaniowego czasu pracy

System przerywanego czasu pracy przewiduje ustalony wcześniej rozkład z nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, która trwa nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy takiej nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy kwoty wynagrodzenia należnego za czas przerwy. Taki system czasu pracy można wprowadzić jedynie w niektórych firmach i musi on wówczas zostać zapisany w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

W przypadkach uzasadnionych rodzajów pracy lub ich organizacją bądź miejscem wykonywania, może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Wtedy pracodawca za porozumieniem z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wszystkie zasady wymiaru czasu pracy.

Zobacz też: http://www.rebeliakultury.pl/w-jaki-sposob-opanowac-lek-cenne-wskazowki-starozytny-filozofow/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here