Jakie składki są odprowadzane na umowę zlecenie?
Jakie składki są odprowadzane na umowę zlecenie?

Jakie składki są odprowadzane na umowę zlecenie?

Umowa zlecenie jest jednym z popularnych rodzajów umów cywilnoprawnych, które są zawierane pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca wykonuje określone zadania na rzecz zleceniodawcy, ale nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z tym, składki odprowadzane na umowę zlecenie różnią się od tych, które są pobierane od pracowników.

Jakie składki są odprowadzane na umowę zlecenie?

Na umowę zlecenie są pobierane następujące składki:

 • Składka na ubezpieczenie społeczne (ZUS) – Zleceniobiorca odprowadza składkę na ubezpieczenie społeczne, która obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Składka ta wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – Zleceniobiorca odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Składka ta jest pobierana przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
 • Podatek dochodowy – Zleceniobiorca jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego od swoich zarobków. Wysokość podatku zależy od wysokości dochodu i obowiązujących stawek podatkowych.

Jak obliczyć składki na umowie zlecenie?

Aby obliczyć składki na umowie zlecenie, należy wziąć pod uwagę podstawę wymiaru składki, która jest ustalana na podstawie wynagrodzenia zleceniobiorcy. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie.

Obliczenie składek na umowie zlecenie można przedstawić w następujący sposób:

Rodzaj składki Wysokość składki
Składka na ubezpieczenie społeczne 19,52% podstawy wymiaru składki
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% podstawy wymiaru składki
Podatek dochodowy Zależy od wysokości dochodu i stawek podatkowych

Czy zleceniobiorca może skorzystać z ulg podatkowych?

Tak, zleceniobiorca może skorzystać z niektórych ulg podatkowych. Przykładowo, jeśli zleceniobiorca jest osobą niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi na start. Ulga ta pozwala na obniżenie podatku dochodowego.

Jakie są korzyści i wady umowy zlecenie?

Umowa zlecenie ma swoje korzyści i wady, które warto wziąć pod uwagę przed jej podpisaniem. Oto kilka z nich:

Korzyści:

 • Brak konieczności płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne przez zleceniodawcę.
 • Elastyczność w wykonywaniu zleconych zadań.
 • Możliwość pracy dla wielu zleceniodawców jednocześnie.

Wady:

 • Brak stabilności zatrudnienia i pewności co do długoterminowych zleceń.
 • Brak praw pracowniczych, takich jak urlop płatny czy ochrona przed zwolnieniem.
 • Większa odpowiedzialność za opłacanie składek i rozliczanie się z podatku.

Podsumowanie

Umowa zlecenie wiąże się z odprowadzaniem określonych składek, takich jak składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy. Obliczenie składek zależy od podstawy wymiaru składki, która jest ustalana na podstawie wynagrodzenia zleceniobiorcy. Umowa zlecenie ma swoje korzyści i wady, które warto rozważyć przed jej podpisaniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących składek na umowie zlecenie, zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub biurem rachunkowym.

Artykuł ten został napisany z myślą o dostarczeniu informacji na temat składek odprowadzanych na umowę zlecenie. Nie stanowi on porady prawnej ani podatkowej.

Źródła:

 • https://www.zus.pl/
 • Na umowę zlecenie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna i rentowa) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

  Link tagu HTML do strony https://www.activisio.pl/:
  https://www.activisio.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here