SZKOLENIE PROFESSIONAL SCRUM MASTER

Metodyka Scrum i rola Scrum Mastera.

Scrum to podejście do zarządzania projektami zaliczane do rodziny metodyk zwinnych i zbiór praktyk możliwych do zastosowania w różnych branżach i przy wytwarzaniu różnych produktów. Opiera się na przyrostowych i iteracyjnych ramach postępowania, a cały projekt jest podzielony na etapy nazywane sprintami. Trzy wyróżnione w Scrum role to odpowiadający za dostarczenie działającego produktu zespół deweloperski, Product Owner, który jako klient zespołu skupia się na stronie biznesowej oraz Scrum Master. Ostatnia z tych ról polega na wspieraniu zespołu podczas wszystkich etapów, wprowadzaniu w życie zasad, wartości i praktyk Scrum, monitorowaniu zadań, pomaganiu zespołowi i chronieniu go przed zagrożeniami. Osoba pełniąca funkcję Scrum Mastera przy sprawowaniu swoich obowiązków musi wykazywać się twardą wiedzą i kompetencjami technicznymi, ale również sprzyjającymi dialogowi i kooperacji umiejętnościami miękkimi. Stanowi bardziej wsparcie niż kierownictwo sensu stricto. Opracowane przez jednego z twórców Scrum, Kena Schwabera, autoryzowane szkolenie Professional Scrum Master przekazuje wiedzę i umiejętności potrzebne każdej osobie zainteresowanej karierą Scrum Mastera oraz umożliwia zdobycie poświadczających kompetencje w tej dziedzinie certyfikatów.

Szkolenie i certyfikacja Professional Scrum Master.

Program szkolenia PSM został opracowany w 2010 r. i od tamtego czasu stale ukazują się jego aktualizacje – kilka nowych wersji w ciągu jednego roku.  Szkolenie jest skierowane do osób, które zetknęły się już ze Scrumem i posiadają doświadczenie jako np. członkowie zespołów, początkujący Scrum Masterzy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje czy menedżerowie.  Poruszane przez wykwalifikowanych wykładowców zagadnienia dotyczą zarówno podstaw teoretycznych jak i praktycznemu zastosowaniu wiedzy. Uczestnicy dowiadują się o wszystkich założeniach na których ufundowany jest Scrum, poznają różnice pomiędzy tym podejściem, a metodykami tradycyjnymi, uczą się o ramach metodycznych, które umożliwiają efektywną pracę. Ćwiczą techniki coachingowe i facylitacyjne, które przydają się we współpracy z wymagającym pomocy albo mediacji zespołem oraz przygotowują się do przyszłej współpracy z Product Ownerem. Aby dobrze przygotować się do egzaminów certyfikujących, poza samym udziałem w szkoleniu warto również zapoznać się z podręcznikiem Scrum Guide – wyczerpująco opisuje on całą metodykę i jest dostępny na stronie www.scrum.org. Certyfikacja w Professional Scrum Master składa się z trzech poziomów, a każdy z nich odpowiada wzrastającemu stopniowi trudności. Egzamin na poziomie Professional Scrum Master I zawiera 80 pytań w języku angielskim – uczestnicy otrzymują 60 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na 85% pytań. Egzamin z PSM II jest trudniejszy i udaje się go pomyślnie zaliczyć mniejszej liczbie osób. Trwa dwie godziny, połowa pytań jest problemowa i wymaga udzielenia wyczerpujących, świadczących o wiedzy i doświadczeniu, odpowiedzi. Największym wyzwaniem jest egzamin na poziomie Professional Scrum Master III, podobnie jak „jedynka” i „dwójka” również  z progiem zaliczenia 85% i dwiema godzinami na przejście całego testu.

Szkolenie PSM – dobry wybór.

Akredytowane przez organizację Scrum.org szkolenie Professional Scrum Master to znakomita okazja do zdobycia umiejętności niezbędnych przy pełnieniu roli Scrum Mastera. Usystematyzowany i metodyczny sposób przekazywania wiedzy przez specjalizujących się w Scrumie wykładowców umożliwia łatwe opanowanie wszystkich istotnych zagadnień i znacząco zwiększa szanse zdania trudnych egzaminów certyfikujących. Szkolenie PSM to dobra decyzja dla każdej zainteresowanej Scrumem osoby, owocująca najlepszymi rezultatami.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułRozwody Poznań
Następny artykułPraca w marketingu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here