Rozwód

Jak informują nas statystyki, Polacy chętnie i często zawierają związki małżeńskie. Niestety, część z nich kończy się rozwodem. Jest to jedna z największych traum, która może spotkać dorosłego człowieka. Według psychologów, rozstanie z partnerem jest wydarzeniem tak traumatycznym, że można porównać je do śmierci bliskiej osoby czy ciężkiej choroby. Dlatego też należy dobrze się zastanowić przed podjęciem tak ciężkiej decyzji. Warto jest również wiedzieć, co i w jakiej kolejności należy załatwić, by przebiegł on jak najbardziej bezproblemowo. Okazuje się, że jest to nie tylko ciężkie przeżycie emocjonalne, ale również niełatwa batalia prawna. Przyjrzyjmy się, czym jest pozew rozwodowy, ile trwa rozwód i w jaki sposób znaleźć najlepszego prawnika specjalizującego się w tego typu sprawach, np. adwokat rozwód Katowice.

Jednym z warunków uzyskania rozwodu, jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że wszelkie więzy, łączące dwójkę ludzi zostały zerwane – zarówno te duchowe i gospodarcze, jak i fizyczne.

Pozew o rozwód – niezbędne informacje

Pozew o rozwód składny jest w wydziale cywilnym sądu okręgowego, który jest odpowiedni dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania. Musi zawierać niezbędne elementy, takie jak: miejscowość i datę, oznaczenie sądu, oznaczenie rodzaju pisma (tj. pozew o rozwód), informacje dotyczące stron, czyli powoda – osoby żądającej rozwodu oraz pozwanego, dane pełnomocnika. Ważne informacje to również oznaczenie żądania pozwu, czyli orzeczenie z czyjej winy ma się odbyć rozwód (jednego z małżonków, z winy obojga małżonków lub też bez orzekania o winie) oraz dane świadków. Należy zawrzeć w nim również uzasadnienie pozwu, a więc szczegółowe okoliczności, które świadczą nastąpieniu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia oraz możliwe udokumentowanie tych okoliczności.
Dowodami mogą być m.in. zeznania świadków, zdjęcia, SMS-y, listy, nagrania audio i wideo czy też notatki policyjne z interwencji, obdukcje i zaświadczenia lekarskie, rachunki oraz inne elementy, z których wynika wina współmałżonka. Przy wnoszeniu o alimenty, powinniśmy wykazać potrzeby dzieci i małżonka, takie jak wydatki bieżące, koszty leczenia, nauki, itp. Jeżeli wnosimy o podział majątku, należy wykazać majątek, będący przedmiotem podziału. Do pozwu powinien być dołączony oryginał odpisu aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia dzieci, dowody wskazane w pozwie oraz dowód uiszczenia opłaty od pozwu. Na pozwie powinien widnieć podpis małżonka, który go składa. Pozew może być złożony w biurze podawczym sądu lub też wysłany listem poleconym.

Wnosząc pozew, należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Jest to kwota stała, niezależna od tego, czy rozwód ma być z orzeczeniem o winie. W wyjątkowych sytuacjach, gdy powód nie może wnieść opłaty, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

Jeżeli zastanawiamy się, ile trwa rozwód, warto wiedzieć, że szybciej można go uzyskać w sytuacji, gdy odstępuje się od orzekania o winie – orzeczenie jest wydawane wtedy w ciągu 2-3 miesięcy. Zaś w przypadku żądania rozwodu z winy jednego z małżonków – jest to nieco bardziej skomplikowana procedura i na rozwód w Katowicach czekać można ok. 7-11 miesięcy.

Jak znaleźć najlepszego adwokata?

Często wydaje nam się, że jest lepiej jest korzystać z usług kancelarii adwokackich niż indywidualnych adwokatów. Okazuje się, że jednak nie zawsze nie jest dobre rozwiązanie, gdyż w miejscach, gdzie pracuje wielu prawników, często wspólnie prowadzą sprawę poprzez zmienianie się na różnych etapach. Jeżeli więc zależy nam na osobie, która od początku do końca będzie zaangażowana w naszą sprawę, warto jest zdecydować się na adwokata.

Przy wyborze odpowiedniej osoby, dobrze jest się kierować kwalifikacjami oraz doświadczeniem posiadanym przez prawnika. Dobrym rozwiązaniem jest poszukanie informacji dotyczących danej osoby i opinii na jej temat, w Internecie, opierając się jednak tylko na tych komentarzach, które wydają się być wiarygodne. Szczególnie dobrze jest korzystać w portali, na których znaleźć można również negatywne komentarze – mamy wtedy pewność, że nie zostały one przez nikogo usunięte.

Źródło: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/adwokat-katowice/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here