Wypowiedzenie umowy o pracę

Życie większości z nas wypełnione jest pracą zawodową. Jest ona naszym obowiązkiem, koniecznością, ale czasem także przywilejem. Praca przynosi nam dochód, dzięki któremu możemy utrzymać rodzinę lub siebie. Liczymy na to, że będzie przynosiła też satysfakcję. Takiej pracy sobie życzymy. W zakładzie pracy chcemy czuć się pewnie i bezpiecznie. Chcemy, by praca dawała nam stabilizację finansową, abyśmy nie musieli martwić się o przyszłość. Oczekujemy, że regularny dochód zapewni nam utrzymanie mieszkania, samochodu, kształcenie dzieci, inwestycje na przyszłość i realizację hobby. Dlatego też martwimy się o pozycję firmy na rynku bowiem od tego jak bardzo jest ugruntowana zależy niekiedy nasz byt.

Okazuje się, że w pracy się rozwijamy, poznajemy nowych ludzi i wciąż uczymy się czegoś nowego. Przystosowujemy się do zmian, jakie następują w zakładzie pracy z różnych przyczyn. Wzbogacamy nasze doświadczenia zawodowe. To oczywiście wariant optymistyczny, gdy jesteśmy zadowoleni z warunków pracy i płacy. Możemy być jednak zawiedzeni pracą uważając, że nie jest warta naszego zaangażowania. Nasze starania znacznie przewyższają wynagrodzenie za nią. Motywacja spada i zaczynamy, jeśli to możliwe, szukać innej pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę, jego formę, czas jaki nas obowiązuje zawiera prawo pracy, a dokładnie Kodeks Pracy. We wzajemnym interesie leży, aby każda ze stron znała swoje prawa i obowiązki. Założenia i zasady zawarte w Kodeksie regulują wzajemne stosunki i mają ułatwić rozwiązywanie problemów.

Organizacja pracy zwłaszcza w dużych zakładach jest niezmiernie ważna. Wszyscy muszą wiedzieć co do nich należy, muszą otrzymywać klarowne polecenia, a od pracodawcy musi płynąć rzetelna informacja. Niepewność w miejscu pracy stwarza złą atmosferę, w której nikt nie czuje się komfortowo. Zdecydowanie wolimy przyjazne miejsce pracy, w którym nie ma konfliktów, wszyscy wiedzą czego mogą się spodziewać, mają zaufanie do pracodawcy i przełożonych. Warunkiem porozumienia jest rozmowa pomiędzy stronami. Kodeks pracy rozwiązuje i reguluje wiele kwestii jak np.: prawa i obowiązki, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, urlopy okolicznościowe, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, aż po różne formy wypowiedzenia stosunku pracy.

Zdarza się, że sytuacja w pracy nie jest do końca jasna. Nie zawsze potrafimy rzeczowo i poprawnie zinterpretować Kodeks Pracy. Gdy wydaje nam się, że nasza sprawa jest bardziej zawiła, pomocą służy nam adwokat dla pracowników i pracodawców. Bezpłatne porady prawne zapewniają instytucje państwowe jak np.: Państwowe Inspektoraty Pracy. Można również trudną albo konfliktową sprawę skierować do Sądu Pracy, gdzie zostanie ona rozpatrzona bezpłatnie. Adwokat wrocław prawo pracy jednak dzięki doświadczeniu może wiele rzeczy wyjaśnić lub zwrócić uwagę na coś, co my przeoczyliśmy. W ostateczności gdy dochodzi do rozprawy sądowej będzie nas reprezentował i oszczędzi nam wielu stresujących sytuacji. Warto przed podjęciem jakichkolwiek kroków zapoznać się najpierw z Kodeksem Pracy, później zasięgnąć porady prawnika, by potwierdzić swoją rację, a w ostateczności zwrócić się do Sądu Pracy.

Pracodawca ma prawo wymagać od nas dobrej pracy za godną płacę. Dla dobra ogółu musi dbać o porządek i dyscyplinę w miejscu pracy. Zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. Jeśli spełnia wszystkie te warunki może zatem egzekwować swoje prawa i wymagać ich przestrzegania.Pracodawca ma wiele narzędzi by zdyscyplinować pracownika dlatego też nie można liczyć, że nasze niedbalstwo zostanie niezauważone. Każdy przejaw naszej działalności w pracy, wykonywanie obowiązków, przerwa, wypoczynek, choroba jest uregulowany prawem pracy. Często nie zdajemy sobie sprawy, że właściwie cały czas mamy do czynienia z Kodeksem Pracy.

Wiele ułatwiłaby znajomość zasad zawartych w prawie pracy. Niewiedza wprowadza chaos i utrudnia rozwiązywanie sporów. Dlatego na początku naszej kariery zawodowej powinnyśmy dla własnego dobra zapoznać się z Kodeksem. Ułatwi nam to zrozumienie obowiązujących w pracy zasad, a dzięki temu pozwoli szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu pracy.

Źródło: https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/adwokat-wroclaw/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here