ABC działalności gospodarczej

Jeśli chcesz mieć własny biznes, musisz wiedzieć, jak wygląda zakładanie działalności gospodarczej. Na początek musisz zdecydować się na formę prawną, w jakiej będzie działała twoja firma. Najprostszą formą działalności gospodarczej, jaką możesz założyć, jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Założenie takiej działalności można dokonać za pomocą bezpłatnej rejestracji. Trwa to zaledwie jeden dzień. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w odpowiednim urzędzie. Pierwszy Urząd to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, inne to Urząd Skarbowy, ZUS lub KRUS. Pamiętaj też o zgłoszeniu swojej firmy do głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli zamierzasz założyć z kimś interes, wtedy z pewnością będziecie chcieli założyć spółkę. Do wyboru będziesz miał kilka rodzajów spółek. Spółka cywilna to spółka, która powstaje na podstawie pisemnej umowy zawartej między wspólnikami. Działalność taką musisz zarejestrować w Urzędzie Gminy lub miasta. W tym celu każdy ze wspólników musi uzupełnić odpowiednie dokumenty i złożyć je właśnie w tym urzędzie. Innym rodzajem spółki, są spółki prawa handlowego. W tym przypadku można dokonać podziału na dwie kategorie. Kategorie te to spółki osobowe i spółki kapitałowe. Spółka osobowa to taka, która może we własnym imieniu nabywać prawa rzeczowe, nabywać własności oraz zaciągać zobowiązania. Taka może także pozywać. Nie posiada osobowości prawnej. Jeżeli na spółce ciążą długi odpowiedzialni za nie są wszyscy wspólnicy. Spółka kapitałowa jest również spółką prawa handlowego. Posiada ona osobowość prawną oraz majątek, który jest odrębny do osobistych majątków wszystkich wspólników. Za wszystkie swoje zobowiązania spółka kapitałowa odpowiada całym swoim majątkiem. W spółkach osobowych płaci się podatek liniowy w wysokości 19%. W spółkach kapitałowych płaci się podatek dochodowy w wysokości 19%. Dodatkowo Zysk opodatkowany jest stawką 19%. Dlatego można przyjąć, że opodatkowanie takiej spółki wynosi około 34%. Innym rodzajem spółki jest spółka jawna. Ten rodzaj działalności gospodarczej jest spółką osobową. Wszyscy członkowie takiej spółki wnoszą do niej swój kapitał. W jej nazwie musi być ujawnione przynajmniej jedno nazwisko współwłaściciela. Umowę spółki zawiera się na piśmie. Spółkę jawną musisz zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działanie takiego przedsiębiorstwa są regulowane za pomocą kodeksu spółek handlowych. Kolejnym rodzajem spółek są spółki partnerskie. Spółka partnerska jest to spółka osobowa, którą mogą zawiązać przynajmniej dwie osoby fizyczne. Osoby te są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów takich jak lekarz, adwokat, rzeczoznawca majątkowy czy architekt. przypadku nazwa spółki musi nazbierać nazwisko wspólnika oraz dopisek „i Partner” Jeśli partnerów jest więcej wtedy dopisek musi być” i partnerzy” spółka partnerska jest regulowana przez Kodeks spółek handlowych. Następną spółką, którą należy wymienić, jest spółka komandytowa. Ta jest spółką osobową regulowaną przez Kodeks spółek handlowych. Taka składa się z dwóch rodzajów wspólników. Jedni z nich to komandytariusza, czyli osoby, które ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Drudzy Wspólnicy to komplementariusze, czyli osoby solidarnie odpowiadające swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Jeśli chcesz posiadać spółkę komandytową Musisz się liczyć z tym, że będziesz musiał prowadzić pełną księgowość. Kolejna spółka na naszej liście to spółka komandytowo akcyjna. Taka spółka jest spółką osobową, która jak sama nazwa wskazuje łączy pewne cechy spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. Taka składa się z dwóch rodzajów wspólników. Jedni z nich to komplementariusze, a drudzy to akcjonariusze. Akcjonariusze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania takiej spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, którą może utworzyć kilka osób lub jedna osoba. Taka spółka ma osobowość prawną, a zasady jej działania reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana jest przez zarząd. Spółkę może reprezentować także pełnomocnik. Aby założyć taką spółkę, potrzebujesz kapitału w minimalnej wysokości 5000 zł. Zawiązują taką spółkę, trzeba spisać akt notarialny w formie umowy. Ostatnia spółka, jaką Możemy założyć do prowadzenia naszej działalności gospodarczej jest spółka akcyjna. Spółka taka jest spółką kapitałową. Aby założyć taką spółkę, potrzebujesz kapitału w wysokości co najmniej 100000 zł. Kapitał możesz pozyskiwać za pomocą emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych. Możesz również emitować obligacje. Przed spółki akcyjnej akcjonariusze nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Gdy zdecydujesz się już na formę prawną swojej działalności gospodarczej, w następnym kroku musisz zdecydować się na formę opodatkowania. Do wyboru masz cztery formy opodatkowania. Są to PIT, CIT, karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów. Posiadając własną działalność gospodarczą, będziesz także musiał założyć konto bankowe oraz wyrobić sobie pieczątkę firmową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here