Split payment czyli podzielona płatność

0
1665

Najnowsze regulacje prawa podatkowego nakładają na niektórych przedsiębiorców określone obowiązki. Na grunt prawa polskiego wprowadzono mechanizm płatności podzielonej, czyli split payment. Polega on na tym, że każdy przelew pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, który stanowi zapłatę za towary bądź usługi wskazane w ustawie, jest dzielony na dwie niezależne od siebie części.

Pierwszą z nich jest oczywiście zapłata za dzieło. Natomiast naliczone na fakturze należności natury publicznoprawnej, czyli podatek VAT, trafia na osobną część rachunku. Przedsiębiorcy mają ograniczony dostęp do tych środków, bowiem są one należne państwu. W takim przypadku nie mają możliwości dowolnego obracania zgromadzonymi na rachunku pieniędzmi. Mogą jednak opłacać za nie zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, jak również realizować płatności na poczet zaliczek podatku dochodowego czy innych należności. Założeniem takiego mechanizmu jest spowodowanie sytuacji, w której środki te pozostają w dyspozycji Skarbu Państwa.

Wprowadzone zmiany należy ocenić jako bardzo korzystne dla budżetu. Wskazuje się jednak, iż zostały one uchwalone zbyt szybko, bowiem przedsiębiorcom zapewniono zbyt mało czasu na wdrożenie odpowiednich mechanizmów. Każdy właściciel firmy, który okresowo potrzebuje wykorzystać środki zgromadzone na drugiej części rachunku bankowego, może w tym celu złożyć umotywowany wniosek do właściwego miejscowo naczelnika Urzędu Skarbowego. Warto jednak podkreślić, iż jego decyzja w tej materii ma charakter uznaniowy.

Jeżeli jednak naczelnik zgodzi się na rozporządzenie tymi środkami, przedsiębiorca może nimi dysponować jak własnymi. Jest to szczególne ułatwienie dla małych przedsiębiorstw, które znajdują się w przejściowych kłopotach finansowych. Należy podkreślić, iż mechanizm płatności podzielonej czyli tzw split payment dotyczy jedynie sum na kwotę ponad piętnastu tysięcy złotych, które wynikają z jednego stosunku prawnego – na przykład z jednej umowy. Jeżeli jednak przedsiębiorcy zawarli ze sobą kilka mniejszych kontraktów, poczytuje się je za jedną transakcję handlową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here