Wspólne konto - czy warto?

Nie jest tajemnicą, że banki oferują możliwość założenia wspólnego konta, którego właścicielami będzie więcej niż jedna osoba. Oczywiście bardzo często tego typu rozwiązanie ma miejsce w przypadku małżeństw. W praktyce oznacza to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem konta, ma do niego taki sam dostęp. Może dokonywać różnorodnych transakcji: korzystać ze środków zgromadzonych na koncie poprzez dokonywanie płatności, wypłacanie środków na inne rachunki, pobieranie środków z wykorzystaniem bankomatu.

Takie rozwiązanie jak konto wspólne jest bardzo często wygodne, ponieważ pozwala dokonywać płatności za usługi i dobra dotyczące obojga małżonków i nie ma wówczas problemu z czyich środków mają być pokryte zobowiązania.

Niektórym wystarcza wspólne konto i nie widzą oni potrzeby posiadania kont oddzielnych. Takie rozwiązanie oczywiście ma swoje wady i zalety. Jest przeznaczone dla ludzi, którzy mają do siebie duże zaufanie, potrafią wspólnie planować wydatki i jest im obojętne kto więcej dołożył się do ich finansowania, ponieważ są rodziną i wszystko uważają za wspólne, innymi słowy – grają w jednej drużynie. Oczywiście mogą pojawić się konflikty zwłaszcza, jeśli jeden z małżonków nie zarabia, bądź różnice w zarobkach są drastyczne. Takie rozwiązanie wymaga zatem dużo dojrzałości, samodyscypliny i umiejętności łagodzenia konfliktów. Poza tym, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nic się nie da ukryć. I nawet nie chodzi o sytuację, że ktoś chce małżonka kontrolować, czy nie wydaje za dużo pieniędzy, na co je wydaje, czy nie ma jakichś tajemnic, ukrytych wydatków (albo dochodów). Może tutaj istnieć po prostu problem z zakupem małżonkowi prezentu, zrobieniem niespodzianki, przykładowo przed urodzinami i świętami. Wówczas mamy ograniczoną możliwość w sposobie płatności, a więc zostaje nam już – w przypadku zakupów przez Internet – płatność za pobraniem, natomiast w przypadku kupowania w sklepach stacjonarnych – płatność gotówką.

Posiadanie wspólnego konta pozbawia nas w pewnym sensie prywatności. Niektórym to odpowiada, dla innych jest nie do zaakceptowania. Jest to kwestia indywidualna, zależna od cech charakteru, przekonań, wychowania, podejścia do związku i do podziału obowiązków i wielu innych głębszych i osobistych opinii i odczuć. Oczywiste jest, że osoby które cenią sobie niezależność i samodzielność, a możliwość zachowania prywatności jest dla nich bardzo ważną wartością, mogą niechętnie podejść do posiadania wspólnego konta bankowego.

Inną sytuacją, która może mieć miejsce w małżeństwie jest posiadanie wspólnego konta oraz kont indywidualnych dla każdego małżonka. Dla osób, które cenią sobie prywatność i chcą się czuć niezależnie może to być naprawdę komfortowe rozwiązanie. Każdy z małżonków posiada wówczas swoje prywatne środki, do których nie będzie miał dostępu drugi małżonek. Transakcje na tym koncie będą sprawą indywidualną, a środki dotyczyć będą własnych, osobistych potrzeb. Na konto wspólne małżonkowie, jeśli się tak umówią, będą wpłacać środki (solidarnie po równo lub według własnego uznania, ustnej umowy i tak jak im wygodnie), które będą przeznaczone na potrzeby wspólne, np. mieszkanie, rachunki, jedzenie, a także utrzymanie dzieci.

Posiadanie wspólnego konta może być w pewnej sytuacji niezbędne, np. w sytuacji, w której małżonkowie zaciągają wspólny kredyt hipoteczny. Wówczas oboje odpowiadają za to, aby na koncie były środki, które pozwolą na zapłatę raty kredytu. Oczywiście takie konto nie oznacza, że wszystkie finanse muszą już być prowadzone wspólnie i wcale nie trzeba na nim trzymać wszystkich swoich środków. Małżonkowie nadal mogą posiadać konta indywidualne, a konto wspólne może służyć wyłącznie do rozliczeń z bankiem z tytułu kredytu lub także do innych celów, które małżonkowie sobie ustalą.

Wspólne konto ułatwia dostęp do środków zgromadzonych na koncie w przypadku smutnego wydarzenia, jakim jest śmierć jednego z małżonków, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie przedłużających się procedur odzyskiwania pieniędzy.

Oczywiście, jak to już wcześniej zostało wspomniane, wspólne konto mogą posiadać osoby, które nie są małżeństwem. Wspólnota majątkowa nie jest wcale wymagana, aby takie konto założyć. Mogą je otworzyć również osoby żyjące w związku partnerskim, które chcą korzystać z możliwości ułatwienia prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego bez konieczności zawierania ślubu.

Inną sytuacją, w której spotykane jest prowadzenie wspólnego konta, poza małżeństwem, a także związkami partnerskimi, jest posiadanie wspólnego konta firmowego. Może być to dobre i wskazane rozwiązanie w spółkach cywilnych, których wspólnikami są osoby fizyczne. Dzięki czemu każdy ze wspólników ma wgląd do środków, które mają być przeznaczone na działalność firmy, jej bieżące potrzeby, rozwój, inwestycje, itd. Dostęp do takich środków może być nieograniczony dla każdego wspólnika i każdy może dokonywać transakcji bez konieczności obecności pozostałych wspólników. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia pewnych ograniczeń i restrykcji w dostępie do konta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here