Jak zrealizować wycenę przedsiębiorstwa

W przedsiębiorstwie może zdarzyć się sytuacja, gdy konieczne stanie się wycenienie całej firmy lub poszczególnych jej elementów. Sposób wyceny zależny będzie każdorazowo od konkretnej sytuacji – celu takiego badania i kondycji firmy.

Jak wycenia się firmę?

Do wyceny przedsiębiorstwa służą różne metody, które, jak wspomniano powyżej, zależą od różnych czynników. Wycena przedsiębiorstw może obejmować różne elementy – zarówno firmę w całości, jak i konkretne części, np. papiery wartościowe, patenty czy znaki towarowe. Do najistotniejszych czynników, od których zależy dobór metody badania należą: kondycja samej firmy, funkcja wyceny oraz dostęp do potrzebnych informacji. Wśród metod stosowanych do wyceny przedsiębiorstw najczęściej wymienia się cztery następujące:

– metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (z angielskiego nazywaną też metodą DCF – discounted cash flow)
– metodę porównawczą (inaczej mnożnikową)
– modele opcyjne
– metodę dochodową (którą uznaje się za uniwersalną i najlepiej oddającą prawdziwą wartość wycenianego przedsiębiorstwa).

Po co przeprowadza się wycenę firmy?

Wycenę firmy robi się, żeby poznać jej wartość. Wiedza taka okazuje się niezbędna w przypadku różnych procesów, jakim poddawane może być przedsiębiorstwo. Najczęstsze z nich to:
– określenie zdolności kredytowej
– kupno lub sprzedaż firmy
– postępowania układowe, upadłościowe, likwidacyjne i cywilnoprawne
– wyliczenia podatkoweWycena przedsiębiorstwa zawsze musi być rzetelna, bezstronna i zgodna z obowiązującym prawem. Każdorazowo wiedza zdobyta dzięki wycenie ułatwiać ma podjęcie decyzji przez wszystkie strony procesu.

Czym właściwie jest cała ta wycena?

Wycena przedsiębiorstwa to proces. Ogólnie polega on na określeniu wartości pieniężnej badanego przedsiębiorstwa. Przeprowadza się go za pomocą określonych metod, poddaje się mu firmę w całości lub poszczególne jej elementy. Ze względu na wymaganą bezstronność wyceny zwykle przeprowadza ją podmiot zewnętrzny. Niezwykle istotna jest też rzetelność i dokładność wykonanego badania, które musi być wiarygodne. Wycena przedsiębiorstwa umożliwia określenie np. wartości rynkowej, godziwej wartości rynkowej, czy wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here