Jaki kierunek studiów wybrać?

Wybór uczelni wyższej i kierunku, który będzie wpisywał się w nasze zainteresowania, a zarazem będzie adekwatny do potrzeb rodzimego rynku pracy, jest nie lada wyzwaniem. By wybór był dobry, musi być dobrze przemyślany. Ta decyzja w końcu może zaważyć na całym naszym życiu. Dlatego nad wyborem uczelni wyższej i kierunku warto pomyśleć dłuższą chwilę i zasięgnąć informacji o interesującej nas drodze życiowej, chociażby w internecie – na forach, na stronach uniwersytetów lub wśród znajomych. To na pewno pomoże dowiedzieć się: czy interesuje nas dany kierunek, czy istnieje zapotrzebowanie na jego absolwentów, a także czy branża, w której chcemy stawiać pierwsze kroki na rynku pracy jest dobrze wynagradzana.
Dlaczego warto iść na studia?
Przyjęła się powszechna opinia, że w obecnych czasach dyplom uzyskany na uczelni wyższej nic nie daje, a już na pewno nie zapewnia stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia. Oczywiście istnieje dużo zawodów, do których nie są wymagane studia, a są bardzo dobrze wynagradzane. Jednak w większości profesji liczy się w dużej mierze wiedza, którą posiądziemy na uczelni oraz jej potwierdzenie w formie dyplomu potwierdzającego ukończenie danego kierunku na uczelni wyższej. Jest grupa zawodów, gdzie studia są wręcz konieczne. W profesjach prawniczych, medycznych, ekonomicznych, czy tych dotyczących geodezji bez studiów ani rusz.
Geodezja studia
Jest to kierunek studiów niekiedy łączony z kartografią i występuje pod nazwą „Geodezja i kartografia”. Obecnie jest uważany za bardzo przyszłościowy i dobrze opłacany kierunek studiów.
Predyspozycje na kierunek geodezja – co liczy się u kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia?
Geodezja będzie idealnym kierunkiem studiów i ścieżką kariery zawodowej dla osób charakteryzujących się:
1) skrupulatnością;
2) wyobraźnią przestrzenną;
3) inteligencją;
4) otwartością na pracę w różnych warunkach, w tym pracę w terenie, pracę z architektami, inżynierami i różnymi konstruktorami;
5) rzetelnością
Co jeszcze liczy się, by zostać geodetą?
Przede wszystkim osoba poważnie myśląca o karierze w obszarze geodezji powinna mieć:
1) umiejętności geograficzne, geometryczne oraz matematyczne;
2) powinna być zaznajomiona z rysunkiem technicznym w średnio zaawansowanym stopniu – także powinna posiadać wyobraźnię przestrzenną;
3) w dobrym stopniu rozumieć fizykę, bowiem taki przedmiot ma olbrzymią wagę na kierunku geodezja;
Kierunek studiów – geodezja. Jakie przedmioty występują na tym kierunku? Na co się musi przygotować przyszły student geodezji?
Przedmiotami, jakie mogą pojawić się na kierunku geodezja – w zależności od uczelni – mogą być:
a) rysunek techniczny
b) mapy numeryczne
c) wspomniana już wcześniej fizyka i podstawy geofizyki
d) geodezja satelitarna
e) geologia
f) geomorfologia
g) astronomia geodezyjna
h) grafika inżynierska
i) geodezyjne instrumenty pomiarowe
j) kartografia
k) planowanie przestrzenne i urbanistyka
l) zastosowanie fotogrametrii i teledetekcji
m) informatyka w geodezji i kartografii
Nazwy tych przedmiotów mogą budzić przerażenie na twarzach przyszłych studentów tego kierunku. Jednak geodezja – mimo, że nie wygląda na zbyt prosty kierunek ma także swoje zalety. Obecnie rynek pracy bardzo ceni sobie specjalistów o wysokich kompetencjach zawodowych. Ważna jest wąska specjalizacja, bo tylko to świadczy o profesjonalizmie i zaangażowaniu.
Jakie uczelnie oferują kierunek geodezja u siebie?
Możemy wyróżnić takie uczelnie jak: Akademia Finansów i Biznesu VISTULA, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie;
Podsumowanie
Geodezja jest kierunkiem przyszłościowym, a jego absolwenci uchodzą za dobrych specjalistów i są dobrze wynagradzani na rynku pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here