PIT przy umowie zlecenie

Umowa zlecenie to rodzaj umowy, w ramach której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia. Dostawcą zlecenia jest zleceniodawca, na którym ciąży obowiązek sporządzenia stosownej umowy pomiędzy obiema stronami. Taka umowa pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą, może dotyczyć wielu różnorakich dziedzin. Może to być chociażby prowadzenie treningów piłkarskich, pisanie tekstów na zamówienie czy cokolwiek innego. Nawet wiele profesjonalnych firm o ugruntowanej pozycji na rynku nierzadko proponuje nowym pracownikom, przynajmniej na początku, umowę zlecenie. Jest tak dlatego, że umowa zlecenie lub bardzo podobna do niej umowa o dzieło, jest dużo prostsza w rozliczeniu aniżeli umowa o pracę. Wielu pracowników przez większość kariery ma jednak do czynienia z umową o pracę i nie wie do końca, jak wygląda sprawa z umowa zlecenie pit. Tymczasem jest to dziecinnie proste. Od umowy zlecenie odprowadzany jest podatek vat. W zasadzie o odprowadzenie 23% podatku vat od umowy o dzieło zleceniobiorca wcale nie musi się martwić. To leży bowiem w gestii zleceniodawcy i to na nim spoczywa taki obowiązek. Do umowa zlecenie pit oczywiście musi zostać wypełniony PIT na koniec roku podatkowego. To już jest zadanie dla zleceniobiorcy, ponieważ to on czerpał korzyści z umowy zawartej ze zleceniodawcą. Zleceniobiorca uzupełnia jednak PIT na podstawie innego dokumentu PIT, który zostanie mu nadesłany przez zleceniodawce. W nim będą zawarte wszystkie niezbędne informacje na temat konkretnych kwot. Zleceniobiorca nie musi się martwić o to, czy dokument ten na pewno do niego trafi. Zleceniodawca ma bowiem prawny obowiązek nadesłania tego dokumentu, a jeśli tego nie zrobi, to odpowiedzialność ponosi tylko on sam. Z tego względu umowa zlecenie pit jest bardzo prosta i przejrzysta. Dla nikogo nie powinno stanowić większego problemu połapanie się w rozliczeniu umowa zlecenie pit. Byłoby to na pewno zdecydowanie trudniejsze w przypadku umowy o pracę. Jest jeszcze jednak jeden, kluczowy minus umowy zlecenie, tak samo jak i umowy o dzieło. Otóż są to tzw. „umowy śmieciowe”. Chodzi o fakt, że od tych umów nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i społeczne. I owszem, sprawia to, że umowa zlecenie pit jest bardzo łatwa w rozliczeniu. Jednakże może to rodzić problemy w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia czy w przypadku chęci późniejszego pobierania świadczenia emerytalnego. Tym samym wybór pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenie staje się niezwykle skomplikowany. Trzeba oczywiście pamiętać także, że umowa zlecenie nie daje nam pewności, co do stałej współpracy ze zleceniodawcą. Umowa zlecenie obliguje nas tylko do wykonania jednego, konkretnego zadania, kiedy zaś umowa o pracę daje nam pewność stałego zatrudnienia. Cały czas jednak zostaje gdzieś w tyle głowy umowa zlecenie pit, który jest po prostu bardzo łatwy w rozliczeniu. Dzięki temu umowa zlecenie może być zawarta między dwiema osobami bez większych przeszkód. Raz po raz w mediach mówi się o rychłym wprowadzeniu zakazu zawierania umów o dzieło oraz umów zlecenie. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, przynajmniej w przypadku braku jakiejkolwiek sensownej alternatywy. Umowa zlecenie pit daje bowiem zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy nieprawdopodobną wygodę. Zawarcie takiej umowy, a potem skuteczne jej rozliczenie zgodnie z prawem podatkowym, jest po prostu bardzo łatwe. Powinna poradzić z tym sobie każda osoba, nawet niezbyt dobrze orientująca się w sprawach podatkowych. Umowa zlecenie dlatego właśnie wciąż jest tak szeroko wykorzystywana. Umowa zlecenie pit jest bardzo prosty do wypełnienia. Opiera się to, tak jak zostało wspomniane wcześniej, na uzupełnieniu rubryk według przesłanego dokumentu od zleceniodawcy. Zleceniodawca musi przesłać ten dokument, ponieważ taki obowiązek nakłada na niego polskie prawo podatkowe, które określa również postępowanie w przypadku umów zlecenie oraz umów o dzieło. Czy warto stosować umowa zlecenie pit? W wielu przypadkach jak najbardziej tak, aczkolwiek nie dla wszystkich będzie to korzystne. Dla osób, których praca stwarza zagrożenie życia lub chcą oni zarobić mniej, ale w przyszłości pobierać świadczenie emerytalne, to nie powinny się one decydować na umowa zlecenie pit. Umowa zlecenie pit jest idealny dla osób, które mogą zarobić więcej dzięki nie oddawaniu pieniędzy na składki, a nie zamierzają pobierać świadczenia emerytalnego. Zazwyczaj umowa zlecenie dotyczy osób młodych, które na jej podstawie chcą sobie dorobić np. na studia. W takim wypadku ma to naprawdę duży sens. Umowa zlecenie pit jest wówczas dla nich bardzo łatwy do wypełnienia, co jest dla nich niebywałym atutem umowy zlecenia. W końcu młodzi ludzie nierzadko mają problemy z samodzielnym poradzeniem sobie z wypełnianiem dokumentów. Umowa zlecenie pit, wypełniany na podstawie dokumentu od zleceniodawcy, nie stwarza problemów w tym zakresie. Umowa zlecenie pit wśród dużej części społeczeństwa będzie cieszyła się popularnością. I nie ma się co dziwić.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKredyt a pożyczka
Następny artykułStudiowanie w USA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here