Kredyt a pożyczka

W języku potocznym wielokrotnie zamiennie stosuje się pojęcie kredytu i pożyczki. Jednak w praktyce umowy kredytu oraz pożyczki nie są jednoznaczne – różnią się zasadami, podstawą prawną i również tym, przez jakie podmioty mogą być oferowane. Czym się różni kredyt a pożyczka?

Co to jest kredyt?

Kredyt może być oferowany tylko przez banki. Termin tenże znaczy kwotę środków finansowych, jaką firma finansowa oferuje kredytobiorcy na czas wskazany w umowie. Umowa dotycząca kredytu winna zostać skonstruowana w formie pisemnej. Musi zawierać takie elementy, jak: kwotę, zasady i okres zapłaty kredytu, wysokość oprocentowania (oraz warunki zmiany oprocentowania), i również wysokość prowizji. Należność winna zostać zapłacona w czasie zawartym w powyższym dokumencie wraz z odsetkami. Określa to ustawa o kredycie konsumenckim. Klient może uzyskać kredyt po pozytywnej weryfikacji jego zdolności kredytowej. Znaczy ona, że ewentualny kredytobiorca ma możliwość comiesięcznego płacenia rat. Od zdolności kredytowej zależy wysokość pożyczonej kwoty. Gdy osoba ubiegająca się o kredyt może zapłacić raty kredytu opiewającego na 5 tysięcy złotych, dostanie jedynie tyle, chociażby w sytuacji, kiedy ubiegała się o 10 tysięcy złotych. Przy wnioskowaniu o kredyt należy podać cel, na jaki ma on zostać wykorzystany. Należałoby wiedzieć, iż nie każde zobowiązanie finansowe zaciągnięte w banku można określić kredytem. Nie wszelkie produkty świadczone przez firmy bankowe spełniają bowiem takie kryteria, jak wielkość comiesięcznych rat czy określony czas zapłaty. Jest tak m.in. w wypadku kredytu odnawialnego w koncie.

Co to jest pożyczka?

Pożyczka jest niewątpliwie obszerniejszym pojęciem aniżeli kredyt. Może jej udzielić nie jedynie firma finansowa, lecz również osoba fizyczna. Istotne jest, iż pożyczane pieniądze (czy przedmioty) muszą należeć do pożyczkodawcy, a nie do osób trzecich. Reguły dotyczące przyznawania pożyczek zostały spisane w Kodeksie cywilnym. Instytucje pożyczkowe muszą działać także zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Żeby uzyskać tego rodzaju wsparcie finansowe, nie jest potrzebne podanie celu, w którym pieniądze mają zostać wydane. Co więcej, pożyczki nieprzekraczające 500 zł nie muszą być zawierane na bazie umowy. Oddanie pieniędzy może nastąpić na bazie reguł, jakie ustalą pomiędzy sobą pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca. Dokument winien zostać podpisany dopiero przy pożyczaniu kwoty lub przedmiotów o wartości ponad 500 zł.

Czym się różni pożyczka od kredytu?

Wielu myśli pewnie, iż pojęcia te są ze sobą tożsame. Jednak nic bardziej błędnego — pożyczka oraz kredyt to pojęcia z punktu widzenia prawa są całkowicie odmienne.

Kredyt może zostać udzielony tylko przez bank, natomiast umowy podpisywane podczas udzielania pożyczek podlegają prawu bankowemu — zawsze musi zostać ustalona kwota opłaty (prowizji, odsetek) i przede wszystkim czasu zapłaty
Pożyczki udzielić może każdy z właściwym wkładem pieniężnym. Do kwoty 500 złotych nie jest chociażby niezbędna umowa pisemna udzielenia świadczenia! Ponad owej wartości umowy są regulowane poprzez zapisy kodeksu cywilnego, co znaczy, iż nie jest wymagane podanie poprzez udzielającego wartości pożyczki i czasu jej zwrotu.
Umowę, którą zawierają pożyczkobiorcy, określają zapisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z jego zadaniami, podpisując umowę z firmą pozabankową, udzielający pożyczkę jest zobowiązany przekazać na naszą własność daną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych jedynie co do gatunku. Biorący zobowiązuje się z kolei zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku oraz owej samej jakości. Przepisy nie dyktują, co ciekawe, stronom formy umowy. Nie musi ona być chociażby pisemna! Warunek jest jednakże jeden — wtedy musi ona dotyczyć wartości mniejszej od 1000 złotych.

Jak wynika z powyższego, przedmiotem umowy mogą być nie jedynie pieniądze, lecz również rzeczy. W ich wypadku musi być jednakże ustalony ich gatunek. Znaczy to, iż umowa może dotyczyć rzeczy określonych cechami odnoszącymi się do większej grupy produktów. Możemy do tego grona włączyć, choćby benzynę lub owies.

Z innej strony, przedmiotem umowy pożyczki nie może być rzecz z oznaczoną tożsamością, więc charakterystycznymi cechami przypisanymi jedynie dla niej. Przykładem jest tu pojazd o danym numerze rejestracyjnym.

Prócz tego do otrzymania pożyczki nie jest wymagane przedstawianie zaświadczeń o przychodach oraz potwierdzeń od pracodawcy. To pożyczkodawca decyduje jakie kryteria winien wedle niego spełnić pożyczkobiorca. Może się zdarzyć iż w przeciwieństwie do kredytu pożyczka zostanie udzielona osobie jaka nie ma stałych przychodów, czy utrzymuje się z zasiłków.

Kredyt a pożyczka – podsumowanie
Jak zatem widać, umowa pożyczki oraz umowa kredytu to dwa całkowicie odmienne pojęcia. Ta pierwsza jest mniej sformalizowana oraz powszechnie stosowana w stosunkach bardziej prywatnych. Tymczasem inna, regulowana niezwykle precyzyjnie przez przepisy, stosowana może być w pewnych wypadkach – np. kredyt hipoteczny lub obrotowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here