Podatek od sprzedaży działki budowlanej

Chcąc sprzedać nieruchomość, w której jesteśmy posiadaniu, powinniśmy zapoznać się z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego. Zgodnie z literą prawa, wystawiając mieszkanie, dom lub działkę na sprzedaż i otrzymując za nią pieniądze, wzbogacamy się, a więc musimy zapłacić należyty podatek. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki – to, czy będziemy musieli zapłacić podatek, zależy od tego, ile czasu upłynęło od nabycia przez nas nieruchomości i czy otrzymane pieniądze chcemy przeznaczyć na cele mieszkaniowe.
Sprzedaż działki budowlanej podlega opodatkowaniu zgodnie z wytycznymi podanymi w „Ustawie o podatku pochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 roku. By sprzedaż odbyła się zgodnie z prawem, należy zapoznać się z treścią artykułu dziesiątego ustępu pierwszego, punktu ósmego. Zgodnie z nim, jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpi w przeciągu pięciu lat od jej nabycia (licząc od końca roku kalendarzowego), musi od niej zostać odprowadzony podatek od sprzedaży działki budowlanej. Po upływie tego czasu podatek nie obowiązuje. Jeśli jednak podjęto decyzję o sprzedaniu nieruchomości przed upływem pięciu lat, obowiązuje podatek dochodowy od wartości sprzedaży w wysokości wynoszącej 19 % od wartości sprzedaży danej nieruchomości. Aby rozliczyć się z tego podatku, wypełnia się formularz PIT-39. Składa się go w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku następującego po roku podatkowym. Istnieje również możliwość, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Proces ten opisany jest w artykule dwudziestym pierwszym ustawy PIT. Odpłatne zbycie nieruchomości, czyli sprzedaż, może zostać zwolniona z podatku, jeśli cały przychód pozyskany z tej właśnie sprzedaży przeznacza się na „własne cele mieszkaniowe”. Co oznacza to sformułowanie? Mogą być to: zakup innego mieszkania lub/i jego remont i modernizacja, zakup działki pod budowę domu, albo spłata kredytu hipotecznego na te właśnie cele (nie zaś na sprzedawane mieszkanie). Ważne jest, że aby zostać zwolnionym z podatku, cele te muszą być własne, a nie cudze. Taki przychód należy wydać w ciągu dwóch lat od sprzedaży (znów licząc od końca roku kalendarzowego). Jeśli na remont lub zakup innego mieszkania wydamy część uzyskanych środków pieniężnych, podatek zostanie zmniejszony proporcjonalnie. Aby skorzystać z tego zwolnienia podatkowego, powinno się złożyć zeznanie podatkowe PIT-39, gdzie deklaruje się, jaką kwotę pieniężną pochodzącą ze sprzedaży będzie się wydawać przez najbliższe dwa lata. Datą, od której liczy się dwa lata podatkowe na wydanie pieniędzy na cele mieszkaniowe, jest data notarialnego przeniesienia własności, a nie, na przykład, data umowy przedwstępnej.
Warto zapamiętać różnicę między rokiem podatkowym a rokiem kalendarzowym, by w odpowiedni sposób ustalić, czy powinniśmy odprowadzić podatek od sprzedaży nieruchomości czy też nie jest on już wymagany. Jeśli nieruchomość zakupiliśmy w 2014 roku, to pierwszym rokiem podatkowym po zakupie będzie rok 2015, drugim 2016, a piątym 2019. Ponieważ nieruchomość można sprzedać bez podatku dopiero po tym, jak upłynie piąty rok podatkowy, będzie to możliwe więc w 2020 roku. Decydując się na sprzedaż działki budowlanej, należy więc dokładnie sprawdzić rok jej nabycia i upewnić się, że na pewno upłynęło pięć lat podatkowych. W przeciwnym wypadku nieświadomie sprzedamy nieruchomość wciąż mając obowiązek zapłaty podatku. W przypadku nieruchomości dużo wartych podatek ten może stanowić sporą sumę pieniędzy, gdyż stanowi 19 % dochodu. Przykładowo, dla zysku 300 000 złotych podatek wyniesie 57 000 złotych.
Warto pamiętać, że pod pojęciem „nieruchomości” w rozumieniu prawnym nie rozumie się tylko budynków mieszkalnych, ale również grunty, a sam podatek dotyczy osób, które przychód ze sprzedaży nieruchomości uzyskały prywatnie, nie zaś poprzez działalność gospodarczą. 19 % stanowiących podatek oblicza się zaś z dochodu – czyli sumy, jaką otrzymamy za nieruchomość, nie zaś od jej faktycznej wartości. Jeśli więc sprzedamy nieruchomość poniżej jej wartości, to i podatek będzie niższy.
Jeśli nieruchomość otrzymaliśmy w spadku albo jako darowiznę od członka rodziny i nie musieliśmy płacić wówczas podatku, podatek od sprzedaży działki budowlanej nadal obowiązuje i wynosi 19 % dochodu, o ile oczywiście zdecydujemy się sprzedać ją przez upływem pięciu lat podatkowych. Taka nieruchomość podlega dokładnie takim samym prawom jak nieruchomość kupiona z własnych pieniędzy.
Decydując się na sprzedaż posiadanej nieruchomości, powinno się szczegółowo zapoznać z przepisami prawa regulującymi taką operację, jak również dokładnie wyliczyć lata podatkowe, a w razie potrzeby nie wahać się korzystać z porady prawnej. Dzięki temu przez proces sprzedaży i opodatkowania przejdzie się spokojnie, bez nagłych i niemiłych niespodzianek w postaci przegapionego podatku do zapłacenia. Tym samym powinno się starannie przechowywać dokumenty dotyczące nabycia nieruchomości, którą chcemy sprzedać, by mieć całkowitą pewność, w jakiej sytuacji podatkowej się znajdujemy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here