Studia geograficzne - warto czy nie?

Decyzja o wybraniu studiów (albo o tym czy w ogóle iść na studia) po zdaniu matury jest jedną z najtrudniejszych w życiu młodego człowieka. Presja nakładana ze strony rodziców, oczekiwania nauczycieli, rady znajomych. To wszystko składa się na trudności w podjęciu tej decyzji o swojej przyszłości.

Jedni radzą wybrać taki kierunek, który jest przyszłościowy tzn. możliwe będzie znalezienie dobrze płatnej pracy po jego ukończeniu. Tak naprawdę żaden kierunek nie jest gwarancją pracy, ale jest kilka, które to ułatwiają jak na przykład medycyna czy różne kierunki inżynierskie. Drudzy doradzają aby kierować się swoimi zainteresowaniami i znaleźć taki kierunek, który będzie nas spełniał i cieszył. Oczywiście prawda leży gdzieś po środku i nie ma złotego środka.

Dziś jednak przyjrzymy się bliżej jednemu tylko przedmiotowi jakim jest geografia. Geografia studia – czy to brzmi obiecująco? Omawiany przedmiot tak naprawdę nie podlega ścisłej kategoryzacji. Należy jednocześnie do zakresu nauk przyrodniczych jak i społecznych. Zajmuje się badaniem fizycznej powłoki naszej planety, czyli tym co ją pokrywa. Lądem i wodą. To jeden aspekt. Drugim jest badanie wpływu człowieka na to środowisko naturalne. Zajęcia geograficzne są realizowane na większości uniwersytetów duży miast w Polsce. Między innymi na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Szczecińskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Górniczo-Hutniczej czy też na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Z racji dosyć dużej popularności kierunku na uczelniach wyższych nie ma określonego jednego procesu rekrutacyjnego. Wszystko zależy od wymogów uczelni. Podstawowym kryterium przyjęcia jednak na każdej z nich jest wysoki procent uzyskany na maturze z geografii. Najlepiej na poziomie rozszerzonym. Inne przedmioty, które są brane pod uwagę w trakcie procesu rekrutacji to biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język polski.

Podstawowymi przedmiotami, które są nauczane w procesie kształcenia są różnego rodzaju geografie: społeczna, polityczna, regionalna, ekonomiczna. Oprócz tego w skład kanonu wchodzą hydrologia, podstawy astronomii, geofizyka, geochemia, matematyka, geomorfologia, meteorologia, geologia, demografia czy ochrona środowiska. Formy zajęć niczym nie różnią się od innych kierunków. Mamy więc dobrze znany podział ma wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia seminaryjne oraz konwersatoria. Specyfiką kierunku są częste zajęcia w terenie pozwalające studentom na bliższe zapoznanie się ze strukturami powłok ziemskich.

Jednym z najciekawszych kierunków podchodzących pod tą szeroką dyscyplinę będącą geografią jest geoinformatyka. Zawiera ona w sobie rozwiązania informatyczne z wiedzą geograficzną. Magistrzy geoinformatyki potrafią zdobywać i szeroko interpretować dane dotyczące klimatu oraz budowy Ziemi zaczerpnięte przy pomocy nowych technologii.

Jaką wiedzą mogą się pochwalić absolwenci tego kierunku? Przede wszystkim znajomością zjawisk, które zachodzą w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Kwalifikacje, które nabyli obejmują tematykę ze każdej dziedziny geografii: hydrologii, demografii, klimatologii, geologii, turystyki, demografii, planowania przestrzennego oraz astronomii. Z tak ukierunkowanymi zdobyczami wiedzy na uczelni wyższej otwiera się perspektywa pracy jako wykładowca lub nauczyciel w szkole. Potrzebne jest jeszcze do tego wykształcenie pedagogiczne.
Turystykę oraz rekreację również można zaliczyć do dyscypliny geograficznej. Dyplomanci tych kierunków mogą się pochwalić orientacją w temacie serwisu ruchu turystycznego, działania firm organizujących podróże indywidualne i grupowe, a także przygotowaniem na temat krain turystycznych z punktu widzenia geografii, architektury, historii i kultury.

Ludzie którzy ukończyli edukacje dotyczącą nauk o Ziemi, czyli geologię czy meteorologię i hydrologię powinni być zaznajomieni z budową kuli ziemskiej, powinni być zdolni do zinterpretowania zjawisk na niej zachodzących, a wiedzę przełożyć na realne pomysły mające na celu dostarczenie komfortu i poczucia bezpieczeństwa ludności w skali mikro oraz makro. Natomiast demografia to kierunek międzydyscyplinarny, sięgający do wielu różnych nauk by wspomnieć socjologię oraz statystyka. Absolwenci demografii potrafią zanalizować zjawiska dziejące w sferze społecznej, a także połączyć je z obecną sytuacją geopolityczną. Prognozowanie struktury demograficznej w przyszłości również nie powinno stanowić dla nich problemu.

Dla kogo w takim razie są studia geograficzne? Stwierdzenie, że dla pasjonatów ślęczących godzinami nad atlasem byłoby uogólnieniem, ale jest w tym też spora doza prawdy. Studia te wymagają przede wszystkim ciekawości świata oraz chęci poznania otaczających nas zjawisk. Ludzie aktywni, szukający odpowiedzi, ze zdolnościami do nauk ścisłych, myślący bardziej naukowo niż abstrakcyjnie to właściwie idealni kandydaci na studentów geografii.

Praca dla absolwentów kierunków geograficznych czeka przed wszystkim w instytucjach naukowo-badawczych, organizacjach ochrony środowiska, organach samorządowych planujących zagospodarowanie przestrzenne lub organizacjach wydobywczych.

Średnie zarobki po studiach geograficznych klasyfikuje się między 2700-4900 złotych brutto miesięcznie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here