Studia socjologiczne - dla kogo?

Socjologia to od lat wciąż popularny kierunek studiów. Czym jest ta nauka i dlaczego jej studiowanie wydaje się być atrakcyjne dla młodych ludzi?

Socjologia to nauka społeczna, która, najogólniej rzecz ujmując, bada sposób funkcjonowania danych społeczeństw. Socjolodzy badają reguły i procesy zmian, które łączą i dzielą ludzi. Nauka ta jest bardzo stara, badanie zależności między jednostką, a społeczeństwem obecne było już w starożytnych cywilizacjach. Za twórców socjologii uważa się trzech mężczyzn: Platona, Giambattistę Vico oraz Auguste Comte, dzięki któremu nauka ta stała się ważna i popularna. Socjolodzy interesują się jednak nie tylko badaniem relacji pomiędzy grupą społeczną, a jednostką, ale także obserwują zależności w danych grupach (począwszy od tej najprostszej – rodziny), kulturach, a nawet pomiędzy cywilizacjami.

Socjologia studia, wydają się zatem bardzo interesującą opcją dla przyszłych maturzystów. Kto odnajdzie się w takim zawodzie? Na pewno osoby, które lubią ludzi, których interesują zależności pomiędzy nimi, które są otwarte i komunikatywne. Kandydat na studenta socjologii powinien być pełen empatii i cierpliwości, musi też wykazać się zdolnością analizy i logicznego myślenia, a także chęcią poznawania nowych technik badań społecznych. Warto bowiem wspomnieć, iż chociaż socjologia jest nauką społeczną, wiele czerpie z nauk matematycznych, głównie ze statystyki. Wiąże się to z koniecznością używania narzędzi matematycznych do badania – mierzenia i opisywania zjawisk istniejących w danych grupach społecznych. Studiowanie socjologii wymaga zatem w równym stopniu zaangażowania humanistycznego, jak i ścisłego.

Kandydat na studenta socjologii powinien posiadać szerokie zainteresowania. Już na poziomie szkoły średniej warto interesować się zjawiskami charakteryzującymi dane społeczności, może się to przydać podczas studiowania. Studia na tym kierunku pozwolą zetknąć się z następującymi przedmiotami, takimi jak podstawy socjologii, antropologia kulturowa, systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych, psychologia społeczna, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego, ekonomia, historia myśli socjologicznej i myśli społecznej, statystyka, metody badań społecznych, procesy ludnościowe, etyczne problemy zawodu socjologa, współczesne teorie socjologiczne, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, filozofia, logika, metodologia nauk społecznych, zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, procedury badań ewaluacyjnych, zróżnicowanie społeczne czy globalne procesy społeczne. Lista ta jest ogólna, zawiera podstawy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poszczególne uczelnie wprowadzają niewielkie korekty w swoich standardach nauczania, często ubogacając program, dlatego w zależności od ich preferencji oraz wybranych przez studenta specjalności, mogą się różnić.

Studenci kierunku socjologia uzyskają wiedzę na temat nowoczesnych metod badania społeczeństw, przeprowadzania analiz związanych z przekształceniami społecznymi zachodzącymi współcześnie, w prognozowaniu ich kierunków, konsekwencji. Będą potrafili zastosowywać technologie informatyczne wykorzystywane w badaniach oraz analizach socjologicznych. Zostaną przygotowani do samodzielnej realizacji badań społecznych, nabędą umiejętności projektowania badań jakościowych i ilościowych, umiejętności korzystania z wszelakich technik badań terenowych, a także umiejętności interpretowania uzyskanych wyników. Powinni także potrafić wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny socjologicznej i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych poznanych na zajęciach. Nabędą też umiejętności projektowania, monitorowania i ewaluowania programów służących rozwiązywaniu wszelakich problemów społecznych.

Gdzie znajdą pracę absolwenci studiów na kierunku socjologia? Wachlarz możliwości jest spory. W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym umiejętności nabyte podczas studiów znajdą szerokie zastosowanie. Socjolodzy, którzy potrafią je właściwie wykorzystać, mogą odnieść zawodowy sukces. Socjolodzy znajdą zatrudnienie w różnych organizacjach rządowych i samorządowych, w organizacjach pozarządowych, a także w sektorze prywatnym – instytucjach zajmujących się badaniem rynku, opinii publicznej, firmach związanych w mediami i reklamą. Mogą też szukać pracy w zawodach, które nie są bezpośrednio związane z socjologią, ale można w nich wykorzystać nabyte na studiach umiejętności. Będą to na przykład zawody związane z oświatą, instytucje kulturalne, teatr, przemysł filmowy i telewizyjny, a także media. Absolwenci socjologii z powodzeniem mogą też myśleć o otwarciu własnej działalności gospodarczej – studia te dają dobre przygotowanie do biznesu. Jak widać, możliwości są spore. Naprawdę warto przy zastanawianiu się nad swoją przyszłością zawodową wziąć pod uwagę możliwość studiowania socjologii i zapoznać się z ofertą polskich i zagranicznych uczelni by wybrać tę, która najbardziej przypadnie nam do gustu. Powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here